Door Provinciale Staten op 20 december 2021

Terugblik op 2021

(v.l.n.r. Jan Walrecht, Anne Zijlstra, Jaap Stalenburg, Hetty Janssen, Erik de Groot en Edou Hamstra)

De Provinciale Statenfractie van de PvdA wenst iedereen fijne kerstdagen en een gezond 2022. Hieronder blikken de Statenleden terug op het afgelopen jaar. 

Hetty
Het politieke jaar 2021 loopt ten einde. We hebben als fractie enorm hard gewerkt. We hebben een heel ambitieuze PvdA gedeputeerde, Douwe Hoogland, en dan lijkt het er wel eens op dat er vooral plannen van hem besproken worden in PS. Dat is natuurlijk helemaal goed, want de natuur, het milieu, de biodiversiteit, de weidevogels; allemaal onderwerpen die van groot belang zijn voor Fryslân. Steeds moeten we een meerderheid zien te krijgen, en dat valt niet altijd mee in een Provinciale Staten gezelschap wat vooral rechts georiënteerd is. We reageerden in 2021 niet alleen op voorstellen van Gedeputeerde Staten, maar we kwamen ook zelf met een initiatiefvoorstel. Samen met andere groene partijen (GL, PvdD, SP, D66 en 50+) zorgden we ervoor dat het gebruik van bestrijdingsmiddelen in Fryslân aan banden wordt gelegd. We kregen er een meerderheid voor in Provinciale Staten en daar ben ik apetrots op!

Edou
Veel vreugde afgelopen week op het provinciehuis; de Lelylijn staat in het regeerakkoord. Het akkoord zelf hadden wij natuurlijk als PvdA op een aantal punten echt wel anders willen zien, maar voor de regio ben ik blij met dit resultaat. Ik zie dit als een nieuwe stap, maar er is nog een lange weg te gaan. Aan ons de taak om er voor te zorgen dat we iedereen in het Noorden goed meenemen in de verdere ontwikkeling van de plannen. Voor mij staat voorop dat we deze treinverbinding graag willen voor een betere bereikbaarheid van het Noorden, dat kan niet alleen over Zwolle. De Lelylijn kan ervoor zorgen dat je in je dorp kan blijven wonen terwijl je verderop werkt. Voor bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid. Ik kijk ernaar uit om het komende jaar verder aan de slag te gaan met alle ambities in ons verkiezingsprogramma. Deze maand is er bijvoorbeeld een motie van ons aangenomen waarin Provinciale Staten uitspreken dat we stimuleren dat iedereen Fries mag spreken in Fryslân ongeacht het taalniveau. Elkaar niet alleen maar corrigeren op ‘taalflaters’, maar stimuleren om het gewoon maar te proberen! Dit past mooi bij onze ambitie ‘gjin taalpolizei mar taalwille’.

Ik hoop voor komend jaar dat we elkaar weer vaker zien en ik wens iedereen veel gezondheid en fijne feestdagen toe!

Wil jij in 2022 direct op de hoogte blijven van het laatste nieuws van de Statenfractie? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief of volg ons via Instagram, Facebook en Twitter

Jaap
De huilende eigenaresse van café De Brouwerij in Leeuwarden op tv na het bekend worden van de ingrijpende lockdown aan het eind van het tweede coronajaar 2021. Het gebrek aan perspectief voor miljoenen, de bewegingsarmoede van jong en oud en de pijn van duizenden gewone Friezen. Het raakt en motiveert mij om er als PvdA Fryslan politicus ook in 2022 keihard tegenaan te gaan. Even de mensen voor de mensheid en maatwerk voor strakke  regels. Dat voel ik als mijn opdracht in een land met een kabinet Rutte dat met miljarden strooit maar de #hoedan vraag ontloopt. Ik wil jullie allemaal een goede kerst wensen en een in alle opzichten beter 2022. Een jaar vol dromen die uitkomen. Ik gun het heel Fryslan.

Jan
2021, mijn tweede jaar als Statenlid. Begin dit jaar hebben we de beleidsbrief economie vastgesteld. Als PvdA willen we dat Fryslân koerst naar een ‘Blue Delta’: een provincie met een circulaire economie en een landschap waar ruimte is om te wonen, te bewegen en te ontmoeten. Daarbij mogen we niemand vergeten, want ons landschap, onze cultuur en onze ruimte om te bewegen worden nu nog heel anders ervaren door iemand met een hoog salaris of een goed pensioen dan door iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt of met een minimumloon. Voor volgend jaar hebben we via de begroting geregeld dat de provincie extra aandacht heeft voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We blijven ons in 2022 inzetten voor meer kansen voor deze groep!

Anne
Een bijzonder jaar 2021. Weer opstarten, de vrijheid voelen en wederom een harde lockdown. Het vraagt zoveel van al die harde werkers in de zorg, die met zoveel inzet blijven doorgaan. Het is een opgave voor vele sectoren. Zij moeten sluiten of aangepast met vindingrijkheid hun werk doorzetten. De zorg om het voortbestaan van je bedrijf of als zzp-er zicht op inkomsten is groot. In die situatie blijven zoeken naar oplossingen, inzet tonen en vol houden, daar heb ik terugkijkend op 2021 groot respect en bewondering voor. Voor 2022 wens ik iedereen gezondheid, veerkracht en perspectief toe.

Erik
Vanuit de politiek wil je graag wat bereiken. Wat daarbij helpt is het contact met inwoners van Fryslân. In juni 2020 bezocht ik met een collega van GrienLinks een inwoner van Gaasterland over het gebruik van landbouwgif (pesticiden). Dit was voor mij de basis om mij met een aantal andere partijen sterk in te zetten voor een initiatiefvoorstel om het gebruik van pesticiden in us provinsje aan banden te leggen. Een werkbezoek aan een akkerbouwbedrijf in Holwerd dit jaar, liet ons zien dat er vanuit de landbouwwereld al een groot bewustzijn is. Ook dit heeft het uiteindelijke voorstel beïnvloed. Een voorstel dat in oktober in Provinciale Staten is aangenomen en nu al in de praktijk wordt toegepast.

Wat mij ook bezighield was de gasboring in Ternaard. We hebben gedemonstreerd en vanuit de fractie zijn we op de achtergrond zeer actief geweest. Vanuit het nieuwe regeerakkoord gloort er hoop aan de horizon. We blijven echter alert.

Goed voor ogen houden voor wie je werkt, je goed informeren, werken aan draagvlak en de winst met elkaar delen. Ik wist dit wel, maar zag het dit jaar weer bevestigd. Dat geldt ook voor de collega’s in de fractie. Met elkaar vormen we een goed team. Dat geeft energie. En juist vanwege corona geeft het de drive om er volgend jaar weer een succesvol jaar van te maken.

En verder

  • We hebben samen met GrienLinks een Waddenmanifest opgesteld, dat door ruim 35 fracties vanuit de Staten, gemeenteraden en Waterschappen is ondertekend en aangeboden aan de fracties in de Tweede Kamer en het kabinet.
  • We zijn met Kamerleden en andere Statenfracties op werkbezoek geweest in Thialf om samen te lobbyen voor een bijdrage vanuit het Rijk om Thialf overeind te houden. Met succes, want de bijdrage van 1 miljoen per jaar staat in het regeerakkoord. We zetten ons volgend jaar in voor een Thialf, zodat het schaatscentrum met minder subsidie uit de voeten kan.
  • Toen de nieuwe Defensieradar in Wier voor veel meer overlast zorgde, zijn we met de FNP in actie gekomen.
  • Door corona rijden er op dit moment minder bussen. De PvdA maakte zich dit jaar sterk dat het busvervoer opgeschaald moet worden, zodra dat weer kan.
  • De PvdA blijft vechten voor meer acceptatie van de LHBTIQ+-gemeenschap. Zo maakten wij ons dit jaar sterk voor een veilige kleedkamer voor iedereen.
  • Het veenweideprogramma van onze gedeputeerde Douwe Hoogland is dit jaar vastgesteld. Daarmee kunnen we de bodemdaling verminderen en de CO2 uitstoot met 0,4 megaton verlagen. Douwe gaf dit interview over het veenweidepgromma.

Blijf op de hoogte: Nieuwsbrief | Instagram | Facebook |Twitter