Provinciale Staten

Remco van Maurik

Remco van Maurik

Fractievoorzitter

Woordvoerder Financiën, Bestuur & Veiligheid / Voorzitter fractiebestuur
Douwe Hoogland

Douwe Hoogland

Vicefractievoorzitter

Woordvoerder Streekagenda’s, Windenergie & Fryske taal / Penningsmeester fractiebestuur
Hetty Janssen

Hetty Janssen

Statenlid

Woordvoerder Duurzaamheid, Milieu, Landbouw & Natuur
Wanda Ottens

Wanda Ottens

Statenlid

Woordvoerder Water, Verkeer & Vervoer / Secretaris fractiebestuur
Roel de Jong

Roel de Jong

Statenlid

Woordvoerder Economie, Recreatie & Toerisme
Tjerk Voigt

Tjerk Voigt

Statenlid

Woordvoerder Ruimte & Wonen, Wadden, Duurzame dorpen & Cultuur
Harry Balgobind

Harry Balgobind

Statenlid

Woordvoerder Sociaal beleid & Zorg, Onderwijs & Sport
Edou Hamstra

Edou Hamstra

Commissielid

Oud-Statenleden

Oud-Statenleden

Overzicht PvdA-Statenleden