Statenfractie

Edou Hamstra

Edou Hamstra

Fractievoorzitter

Leefbaarheid, cultuur, fryske taal, verkeer en vervoer | Contactpersoon afdelingen: Achtkarspelen, Smallingerland, Waadhoeke
Christa Oosterbaan

Christa Oosterbaan

Statenlid

Ruimte, omgeving, regiodeals, Wadden, wonen | Contactpersoon afdelingen: Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog, Harlingen
Klaas Zwart

Klaas Zwart

Statenlid

Landbouw, natuur en water, financiën | Contactpersoon afdelingen: Leeuwarden
Jaap Stalenburg

Jaap Stalenburg

Statenlid

Economie, werkgelegenheid, onderwijs, Europa, recreatie en toerisme, sociaal beleid, bestuur, participatie en veiligheid | Contactpersoon afdelingen: Fryske Marren, Súdwest-Fryslân
Daan Olivier

Daan Olivier

Statenlid

Duurzaamheid, milieu en klimaat, gezondheid, sport | Contactpersoon afdelingen: Heerenveen, Ooststellingwerf, Weststellingwerf
Miriam Gossen

Miriam Gossen

Commissielid

Contactpersoon afdelingen: Noardeast Fryslân, Opsterland
Oud-Statenleden

Oud-Statenleden

Overzicht PvdA-Statenleden