Provinciale Staten

Hetty Janssen

Hetty Janssen

Fractievoorzitter / Contactpersoon afdelingen Waadhoeke & Harlingen

Woordvoerder Financiën, Bestuur & Veiligheid / Voorzitter fractiebestuur
Jaap Stalenburg

Jaap Stalenburg

Statenlid / Contactpersoon afdelingen Heerenveen, Ameland & Terschelling

Woordvoerder Wadden, Onderwijs, Sport, Recreatie & Toerisme / Secretaris fractiebestuur
Edou Hamstra

Edou Hamstra

Statenlid / Contactpersoon afdelingen Achtkarspelen, Dantumadiel & Noardeast-Fryslân

Woordvoerder Verkeer, Vervoer, Sociaal beleid & Zorg
Lilianne van den Broek

Lilianne van den Broek

Statenlid / Contactpersoon afdelingen De Fryske Marren & Smallingerland

Woordvoerder Landbouw, Natuur & Water / Penningmeester fractiebestuur
Anne Zijlstra

Anne Zijlstra

Statenlid / Contactpersoon afdelingen Leeuwarden & Opsterland

Woordvoerder Cultuur, Ruimte, Wonen & Streekagenda's
Jan Walrecht

Jan Walrecht

Statenlid / Contactpersoon afdelingen Ooststellingwerf & Weststellingwerf

Portefeuilles Onderwijs, Sport en Economie
Oud-Statenleden

Oud-Statenleden

Overzicht PvdA-Statenleden