Provinciale Staten

Hetty Janssen

Hetty Janssen

Fractievoorzitter / Contactpersoon afdelingen Waadhoeken, Harlingen & Súdwest Fryslân

Woordvoerder Landbouw, Natuur & Water / Voorzitter fractiebestuur
Jaap Stalenburg

Jaap Stalenburg

Statenlid / Contactpersoon afdelingen Heerenveen, Ameland & Schiermonnikoog

Woordvoerder Wadden, Onderwijs, Sport, Recreatie & Toerisme / Secretaris fractiebestuur
Edou Hamstra

Edou Hamstra

Statenlid & Lijsttrekker / Contactpersoon afdelingen Achtkarspelen, Smallingerland & Tytsjerkstradiel

Woordvoerder Verkeer, Vervoer, Sociaal beleid, Gezondheid & Friese taal
Anne Zijlstra

Anne Zijlstra

Statenlid / Contactpersoon afdelingen Leeuwarden, Vlieland, Dantumadiel & Noardeast-Fryslân

Woordvoerder Cultuur, Ruimte, Wonen & Streekagenda's
Jan Walrecht

Jan Walrecht

Statenlid / Contactpersoon afdelingen Weststellingwerf & Fryske Marren

Woordvoerder Economie & Financiën
Erik de Groot

Erik de Groot

Statenlid / Contactpersoon afdelingen Opsterland & Ooststellingwerf

Duurzaamheid, Milieu en Klimaat / Penningmeester fractiebestuur
Oud-Statenleden

Oud-Statenleden

Overzicht PvdA-Statenleden