Ús ideaal foar Fryslân

Verkiezingsprogramma 2023-2027

“In wrâld dêr’t elkenien yn meidwaan kin. Dêr’t wy each hawwe foar inoar en foar ús takomst. Dat is in wrâld dêr’t wy sûn en lokkich yn âld wurde kinne mei elkoar.” – Edou Hamstra

De wereld verandert en is beslist niet zonder zorgen. Maar we mogen ons er niet bij neerleggen dat alles alleen nog maar minder wordt. Het wordt anders en het is aan ons de taak om Fryslân klaar te maken voor de toekomst, eerlijk en sociaal. 

Met andere eerlijke en sociale keuzes zorgen wij voor een zeker bestaan voor iedereen. Een bestaan waarin wij ons verantwoordelijkheid nemen in het tegengaan van klimaatverandering en het bestrijden van armoede en ongelijkheid. Een wereld waarin wij ons vrij, veilig en thuis kunnen voelen in solidariteit met elkaar. Stem 15 maart Partij van de Arbeid.

👉 Lees ons verkiezingsprogramma voor Provinciale Staten & Wetterskip Fryslân 2023-2027 in tekst.

Bekijk ons verkiezingsprogramma in beeld:

Hoofdstuk 1: Een democratie van vertrouwenHoofdstuk 2: Een gezond leven Hoofdstuk 3: kunst, cultuur en erfgoed.Onze natuur, ons landschapSchoon & voldoende waterEnergie & KlimaatWonen waar je hart ligtBereikbaarheid is een basiszekerheidGelijke kansen in onderwijs & Werk