PvdA lokaal

De Partij van de Arbeid is ook in de buurt actief. Zo zijn er de lokale afdelingen die in vrijwel alle Friese gemeenten de PvdA vertegenwoordigen. Ook zijn er in enkele gemeenten ombudsteams actief. Deze staan klaar om mensen te helpen met lokale problemen zoals overlast, criminaliteit, juridisch gesteggel of gebrekkige huisvesting.

Lokale afdelingen
De volgende lokale afdelingen zijn actief in Fryslân. Geen afdeling in de gemeente? Neem dan contact op met het gewestelijk bestuur van de PvdA.

Achtkarspelen
Ameland
Dantumadiel
De Fryske Marren
Harlingen
Heerenveen
Leeuwarden
Noardeast-Fryslân (ontstaan uit Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a.)
Ooststellingwerf
Opsterland
Smallingerland
Súdwest-Fryslân
Terschelling
Tytsjerksteradiel
Waadhoeke (ontstaan uit het Bildt, Franekeradeel, Menameradiel en Littenseradiel)
Weststellingwerf

Ombudswerk
In de onderstaande gemeenten is een ombudsteam actief. Klik om naar de websites van de afdeling te gaan. Geen ombudsteam in de gemeente? Neem dan contact op met het landelijke ombudsteam.

Achtkarspelen
De Fryske Marren
Heerenveen
Leeuwarden
Ooststellingwerf
Smallingerland
Súdwest-Fryslân
Tytsjerksteradiel
Weststellingwerf

Landelijke ombudsteam 
T: 070 – 31 82 742 
E: [email protected] 

Wat doen een ombudsteam?
Ombudswerk richt zich traditiegetrouw op klachten over overheidsinstanties, maar de PvdA ombudsteams kunnen ook helpen als u niet goed weet bij welke instantie u moet aankloppen.