Door Provinciale Staten op 13 november 2015

Verkeerde mensen profiteren van verlagen opcenten

AUDIO — Twintig miljoen bezuinigen om geld weg te geven aan mensen met grote auto’s vindt de PvdA onterecht. Woordvoerder Hetty Janssen noemt het in een interview met Omrop Fryslân een “verkeerde manier” van lastenverlichting. “Het geld komt bij de verkeerde mensen terecht. […] Mensen met twee auto’s bijvoorbeeld, die profiteren er dubbel van.” De PvdA had geld willen uitgeven aan het duurzaam maken van woningen. Het zorgt voor minder stookkosten voor mensen in een slechte woning wonen die ook vaak minder te besteden hebben. “Dat vonden wij een beter voorstel.” Een ander gevolg van het verlagen van de opcenten, de provinciale motorrijtuigenbelasting, is dat het vermogen van de provincie over vier jaar op is. Het zorgvuldig opgebouwde ‘pake en beppe jild’ was bedoeld om blijvend te investeren in de komende 25 jaar. Janssen: “Dit college maakt het in vier jaar op en dat betekent dat na vier jaar de opcenten misschien weer omhoog moeten.”

Beluister de discussie tussen Hetty Janssen en gedeputeerde Sander de Rouwe (CDA)