‘Station Thialf voor het nieuwe schaatsseizoen openstellen’

Door Provinciale Staten op 27 september 2019

De PvdA en ChristenUnie willen van gedeputeerde Avine Fokkens (VVD) weten hoe het staat met het openstellen van station Heerenveen-Zuid/Thialf. “Het schaatsseizoen staat op het punt van beginnen en wij vinden dat het station open moet bij wedstrijden en andere evenementen in Thialf”, verklaren Edou Hamstra (PvdA) en Matthijs de Vries (ChristenUnie). De Statenleden zijn benieuwd naar de overleggen die de afgelopen maanden plaatsvonden over het station.

Goed openbaar vervoer

De partijen herinneren gedeputeerde Fokkens eraan dat haar voorganger, Johannes Kramer (FNP), dit voorjaar de toezegging deed dat hij in gesprek zou gaan met vervoersbedrijven NS en Arriva, de gemeente Heerenveen, Thialf en reizigersvereniging Rover. “Het college heeft beaamd dat goed openbaar vervoer naar Thialf belangrijk is en wij denken dat het openstellen van het station bij evenementen nog steeds de beste oplossing is,” reageren Hamstra en De Vries.

Sinds 2015 gesloten

Het station aan de rand van Heerenveen bestaat sinds 1975 en werd tussen 1977 en 2015 alleen gebruikt voor evenementen in IJsstadion Thialf. Sindsdien is het gesloten. De afgelopen jaren is erin Provinciale Staten en de gemeenteraad van Heerenveen meerdere keren opgeroepen het station te heropenen.

Woordvoerder

Woordvoerder


Edou Hamstra

Statenlid
Verkeer, Vervoer, Sociaal beleid & Zorg

Telefoon: 06 – 29 59 03 01
E-mail: e.hamstra@fryslan.frl

Stuur mij een bericht