Door Provinciale Staten op 23 maart 2022

PvdA wil dat voor iedereen een fiets beschikbaar is

81% van de inwoners hebben één of meerdere gewone fietsen in het huishouden. Dat klinkt als een mooi aantal, maar dat betekent toch dat bijna 20% van de inwoners geen toegang heeft tot de fiets.  “In onze provincie verbaast mij dat. We overbruggen hier vaak grotere afstanden”, zegt woordvoerder Edou Hamstra tijdens het debat over de Beleidsnota Fiets. Daarin staat dat elke Fries moet kunnen beschikken over een fiets.

Dat doel wordt niet verder uitgewerkt, en de PvdA wil weten hoe we ervoor kunnen zorgen dat ieder huishouden ten minste één fiets bezit. Daarom dient Hamstra samen met 50Plus en de ChristenUnie een motie in om het doel verder uit te werken. De provincie moet vervolgens samenwerken met gemeenten om het voor elkaar te krijgen dat voor iedereen in Fryslân een fiets beschikbaar is. “Daarbij vind ik het belangrijk dat een deelfiets niet wordt gezien als alternatief voor mensen die dat niet kunnen betalen.”

Veilig fietsen

Er zijn nog veel routes in Friesland waar het onveilig voelt om in het donker langs te fietsen. “Het is belangrijk dat iedereen zich veilig kan voelen om ten alle tijd gebruik te maken van de Friese fietspaden.” Daarom dient Hamstra de motie van D66 om de sociale veiligheid in het buitengebied te verbeteren mee in. De PvdA dient het amendement van GrienLinks om het aantal gewonden en doden zoveel mogelijk omlaag te brengen ook mee in.