Door Provinciale Staten op 2 juni 2017

PvdA wil alle bussen in Fryslân rolstoeltoegankelijk

De PvdA vindt het onacceptabel dat er op dit moment rolstoelgebruikers zijn die op bushaltes achterblijven vanwege defecte rolstoelplanken of buschauffeurs die weigeren hulp te bieden. Statenlid Harry Balgobind wil van gedeputeerde Johannes Kramer weten hoe de situatie is in Fryslân. “Wij verwachten dat alle bussen in Fryslân rolstoeltoegankelijk zijn, of ten minste dat er voldaan wordt aan de wettelijke 98 procent.”

Werkinstructies
“Mensen in een rolstoel moeten gewoon met de bus kunnen reizen”, stelt Balgobind. De PvdA wil dat gedeputeerde Kramer de busvervoerders vergt om de bussen die in Fryslân rijden rolstoeltoegankelijk te maken. Daarnaast wil de partij weten of, en zo ja welke, werkinstructies de chauffeurs meekrijgen om rolstoelgebruikers te helpen. Voor toekomstige busconcessies ziet de PvdA graag dat de provincie Fryslân bepalingen opneemt wat betreft het begeleiden van mensen met een beperking.

Rechten van de mens
Verkeerskundig adviesbureau DTV Consultants berichtte afgelopen week dat 34 rolstoelgebruikers bij 451 pogingen niet meegenomen werden in de bus. Dat is 8 procent, oftewel vier keer zoveel dan wettelijk is toegestaan. Daarnaast bleek bij 14 procent de assistentie van buschauffeurs niet naar behoren. Het onderzoek werd gedaan in opdracht van het College voor de Rechten van de Mens.