‘Geef jongeren een stem over de toekomst’

Door Provinciale Staten op 16 juli 2022

Steeds meer jongeren vinden geen plek in het dorp waar ze zijn opgegroeid en ouderen kunnen er niet blijven wonen omdat er geen passend aanbod is. Wonen waar je hart ligt, klinkt tegenwoordig meer als een droom dan realiteit. 

De gevolgen van het niet vinden van een passende woning merken we allemaal. Verenigingen hebben het zwaar om voldoende vrijwilligers te vinden, lokale ondernemers missen de afzetmarkt en het voorzieningenniveau in de dorpen neemt af. Zonder dat we iets doen verandert er van alles.

Het gesprek over het Deltaplan is in het afgelopen jaar al sterk gevoerd in de media, maar nog niet in een apart debat tijdens Provinciale Staten. De PvdA was dan ook blij met het debat op woensdag 13, de laatste Provinciale Statenvergadering voor het zomerreces. 

‘Ik ben van mening dat de ideeën achter het Deltaplan aanleiding zouden moeten geven om met elkaar de toekomst van Fryslân vorm te geven’, betoogde woordvoerder Edou Hamstra.

Bouwen voor de gemeenschap

Een starter in Fryslân heeft moeite met het kopen van een huis, omdat huizen vaak worden verkocht aan de mensen met een grote overwaarde op de eigen woning. De PvdA wil daarom meer betaalbare woningen; energieneutraal en zoveel mogelijk binnenstedelijk. ‘We kijken daarbij naar verschillende vormen om het huizentekort op te lossen, zoals bijvoorbeeld tiny houses, alternatieve woonvormen en zelfbouw. Daarbij vinden we het ook belangrijk om ruimte te geven aan wensen in de dorpen. Als er initiatieven in de dorpen zijn om woningen te realiseren in bijvoorbeeld leegstaande gebouwen, willen we dat we met deze mensen gaan kijken of en hoe dit gerealiseerd kan worden. En wanneer we wel nieuwe wijken bouwen, kijken we graag naar de behoefte in de regio en zorgen we dat dit gezonde wijken worden, met voldoende groen en passende voorzieningen. Geen villawijken voor tweede huisbezitters die de helft van het jaar leeg staan, maar bouwen voor de gemeenschap.’

Gesprek over de toekomst

De PvdA wil dat we als provincie het initiatief pakken om dit in te richten. ‘Want wanneer we nu niks doen, verandert er van alles. De starters vertrekken noodgedwongen uit de dorpen en daarmee vertrekken ook de vrijwilligers, jeugdtrainers en passagiers voor de bus.’ 

Het gesprek moet volgens Hamstra dan ook niet gaan over het ‘tegenhouden’ van mensen uit de Randstad. ‘Het moet gaan over verjonging in de dorpen, de leefbaarheid in het dorp. Het moet gaan over hoe wij de toekomst van Fryslân zien met elkaar.  Wat is ervoor nodig om Fryslân die mooie provincie te laten zijn, waar we het gelukkigst zijn met elkaar.’

Lelylijn

In dit verhaal past voor de PvdA ook de Lelylijn. Voor mensen die in Fryslân willen blijven wonen, maar elders werk vinden. Of al zijn verhuisd voor het werk, maar graag terug willen komen. ‘Als wij de discussie over woningbouw en nieuw spoor met elkaar voeren vanuit de angst dat er dingen veranderen en daardoor niks doen, dan verandert de wereld om ons heen het voor ons. Laten we het bekijken vanuit de kansen die het kan bieden voor onze provincie.’

Geef jongeren meer een stem

Bij een gesprek over de toekomst vinden wij dat we nog extra aandacht moeten besteden aan het betrekken van jongeren, op een manier die bij hen past. In het najaar wordt het participatiebeleid besproken met specifieke aandacht voor het betrekken van jongeren, maar wij vinden het belangrijk om hier nu al mee te beginnen. Met de FNP, het CDA, D66, PvdD, GrienLinks, SP, VVD, en CU hebben we daarvoor een motie ingediend die een ruime meerderheid heeft behaald.