Door Provinciale Staten op 8 november 2016

PvdA stimuleert vooruitdenken over toekomst Waddenfonds

Het Waddenfonds draagt volgens de PvdA enorm bij aan de ontwikkeling van de natuur, ecologie en economie in het Waddengebied. Woordvoerder Tjerk Voigt noemt het fonds, dat in 2026 afloopt, zelfs „onmisbaar”. “Het is noodzakelijk om extra investeringen te doen in de kwaliteit van de Waddenzee.” De PvdA diende daarom tijdens de Statenvergadering van oktober een motie in om vooruit te denken over de toekomst van het Waddenfonds.

“Het gaat erom dat we nu al gaan nadenken over hoe we verder willen met de Wadden. Hoe ziet het eruit na 2026?”, vroeg Voigt aan zijn college-Statenleden. Verschillende politieke partijen waren het eens met de oproep van de PvdA en steunden de motie. Het dwingt gedeputeerde Klaas Kielstra (VVD) om gesprekken met het Rijk en de andere Waddenprovincies te voeren over de toekomst van het Waddenfonds. Hij moet Provinciale Staten uiterlijk in 2020 informeren over de toekomstplannen.