PvdA stelt vragen over gaswinning in de Noordzee

Door Provinciale Staten op 21 april 2022

PvdA stelt schriftelijke vragen over de plannen van Duitsland om gas te winnen uit de Noordzee ten noorden van Schiermonnikoog en het Duitse eiland Borkum. Het gasveld ligt zowel op Nederlandse als Duitse zeebodem en op 20km afstand van Schiermonnikoog. Woordvoerders Erik de Groot (energie) en Jaap Stalenburg (wadden) vragen zich af of door de gaswinning schade kan ontstaan aan het waddengebied of de Waddeneilanden. De Groot en Stalenburg willen ook weten welke afspraken vanuit het Rijk worden gemaakt met de Waddeneilanden over de compensatie bij schade, mochten de winningsplannen doorgaan.

Niet zonder risico

Stalenburg en De Groot reageren: “Wij denken niet dat boren zo dicht bij de wadden zonder risico is. Vanwege de dreigende krapte op de gasmarkt is Duitsland nu toch omgegaan. Maar beide waddengemeenten zijn tegen door de schade die bodemdaling met zich meebrengt. Het heeft meer zin om nu te investeren in nieuwe energiebronnen en het gasgebruik te beperken.”