20 april 2012

‘Onderzoek zonne-energie op windmolens’

De PvdA-fractie heeft tijdens de behandeling van de MER over het windpark in het Friese deel van het IJsselmeer aandacht gevraagd voor zonne-energie op windmolens. Ömer Kaya: “Het gaat ons echter te ver om hieromtrent een zienswijze in te dienen. Daarom zullen we als PvdA-fractie zelf een brief naar de initiatiefnemers schrijven om aandacht te vragen voor deze mogelijkheden rondom zonne-energie. “ Tijdens de vergadering hebben we ook andere partijen opgeroepen om daaraan mee te doen en het CDA gaf aan om aan de brief mee te schrijven.

Er schijnen flexibele panelen te bestaan die op windmolens kunnen worden aangebracht. Via deze panelen kun je bijvoorbeeld bij zomers weer, waarbij het windstil is alsnog energie opwekken. “Dit zou natuurlijk geweldig zijn, omdat je dan ook duurzame energie opwekt op momenten dat de windmolens stil staan”, aldus Kaya.

Aanleiding voor het idee was het plan van Windpark Fryslân B.V. om een windpark te realiseren in het Friese deel van het IJsselmeer nabij de Afsluitdijk. Voor het plan wordt eerst een milieueffectenrapportage (MER) opgesteld. Een eerste stap in deze MER-procedure is het opstellen van een ‘notitie reikwijdte en detailniveau’. Hierin wordt aangegeven op welke wijze het milieuonderzoek zal worden uitgevoerd. Er is ook wat de PvdA-fractie betreft geen aanleiding om een inhoudelijke zienswijze in te dienen. “We zijn blij met de toezeggingen die de gedeputeerde in de commissie heeft gedaan. Hij gaf aan dat er stevig aan de slag zal worden gegaan met de sanering van huidige molens en dat ook de gezondheidsaspecten goed in de gaten zullen worden gehouden. Dit zijn voor ons belangrijke punten als je het hebt over windenergie in zijn algemeenheid”, aldus Ömer Kaya.