‘Meer bewustzijn voor duurzaamheid bij Wetterskip Fryslân’

Door Wetterskip Fryslân op 14 maart 2019

FOTOREPORTAGE – ‘PvdA foar Wetter’ bracht vrijdag een werkbezoek aan het duurzame hoofdkantoor van Wetterskip Fryslân en het gloednieuwe gemaal ‘De Heining’ in de zeedijk bij Marrum. Henni van Asten, fractievoorzitter PvdA Wetterskip, zei trots te zijn op beide projecten. Samen met collega-lijsttrekker Marijke Roskam en enkele Statenleden en gewestleden ging ze in discussie met waterschapsbestuurders Marian Jager en Jan van Weperen over de Friese veenweide en de kwaliteit van het water. “Het watersysteem in Fryslân is nog niet op orde”, zei Jager. Bij het gemaal vertelde projectleider Libbe Zijlstra over de bijzondere aspecten van het project. “Het is een poldergemaal én een boezemgemaal.” Het zorgt daardoor voor een goede afvoer van regenwater bij neerslagpieken.

PvdA foar Wetter: Wetterskip Fryslân en gemaal De Heining
Als het gaat over bodemleven, emissies en fosfaat heeft Marian Jager als doel „een landbouwportaal voor kennis, data en advies” voor ogen.

PvdA foar Wetter: Wetterskip Fryslân en gemaal De Heining
Jan van Weperen gaf aan dat het op het gebied van klimaat en de veenweide, ondanks goede stappen, „nog niet snel genoeg gaat”.

PvdA foar Wetter: Wetterskip Fryslân en gemaal De Heining
Tijdens een rondleiding vertelde Bauke Zuidema (r.) dat er binnen het Wetterskip meer bewustzijn en aandacht is voor duurzaamheid en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

PvdA foar Wetter: Wetterskip Fryslân en gemaal De Heining
“We lopen erg voorop”, zei Zuidema toen hij de PvdA’ers de collectie ‘Fairwear’ – „kleding gemaakt zonder kinderhandjes” – van het Wetterskip toonde.

PvdA foar Wetter: Wetterskip Fryslân en gemaal De Heining
Aangekomen bij het gemaal werd duidelijk dat ‘De Heining’ met 28 zonnepanelen ook duurzaam is.

PvdA foar Wetter: Wetterskip Fryslân en gemaal De Heining
Libbe Zijlstra (m.) berekende dat er, in de twee jaar dat er aan het gemaal gewerkt is, in totaal 330.000 kuub grond is weggegraven.

PvdA foar Wetter: Wetterskip Fryslân en gemaal De Heining
“De teelaarde is naar de omliggende boeren gegaan, de klei naar de buitendijkse kades en het zand naar de aannemer.”

PvdA foar Wetter: Wetterskip Fryslân en gemaal De Heining
Over de vispassage in het gemaal vertelden Zijlstra en Chris Bakker (foto) dat „één watermolecuul voldoende is voor een vis om de goede kant op te gaan”.

Woordvoerder

Woordvoerder


Henni van Asten

Fractievoorzitter
Wetterskip Fryslân

Telefoon: 06 – 40 15 28 41
E-mail: hvanasten@wetterskipfryslan.nl

Stuur mij een bericht