PvdA is akkoord met een nieuwe planning voor het NatuurNetwerk Nederland.

Door Provinciale Staten op 25 november 2021

Wat doe je als provincie, wanneer het niet lukt om de Friese natuurdoelen in 2027 te halen? Hetty Janssen liet tijdens Provinciale Staten aan het college van Gedeputeerde Staten weten dat zij het goed vond dat het college nu al waarschuwt dat het ons waarschijnlijk niet gaat lukken om het NatuurNetwerk Nederland in 2027 gereed te hebben. “Het is teleurstellend, maar beter dan een niet realistische doelstelling overeind houden, tegen beter weten in. Onze ambitie om uiteindelijk het hele netwerk natuur in te richten blijft staan.”

De natuuropgave

Het doel is om is 2027 een groot netwerk van Friese natuurgebieden gerealiseerd te hebben. Dat bestaat uit bestaande de natuurgebieden, maar ook uit natuurgebieden die nog ingericht moeten worden (bijvoorbeeld op grond dat gekocht is van boeren). We hebben eigen, Friese ambities over de hoeveelheid natuur en de verschillende soorten dieren, maar er zijn ook belangrijke Europese afspraken gemaakt over het Europese netwerk van beschermde Natura 2000-natuurgebieden. Fryslân kent 20 van deze beschermde Natura2000-gebieden. En er zijn Europese doelen over kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in 2027 (De Kaderrichtlijn Water).

Realisitische planning

De komende jaren is er een tekort aan budget om  alle grond die nodig is voor natuur in te richten en alleen vrijwillig verwerven levert waarschijnlijk te weinig mogelijkheden om alle doelen te halen. Dat geldt ook voor de opgaven Natura2000 en Kaderrichtlijn Water. “De PvdA kiest met pijn in het hart voor het bijstellen van de planning, vooral omdat we graag een realistische planning hebben zodat een en ander meer zekerheid geeft aan alle betrokkenen. Een planning waarvan iedereen eigenlijk weet, dit halen we niet, maar dat niet hardop durft te zeggen, lijkt ons niet gewenst.” In het najaar van 2022 bespreekt Provinciale Staten de nieuwe planning. In februari wordt de grondnota vastgesteld. Daarin wordt uitgewerkt welke instrumenten de provincie kan gebruiken om extra natuur te verwerven.

Waar ben je naar op zoek?