22 mei 2012

Leeuwarder basis in verkiezingsprogramma

De PvdA moet in het nieuwe landelijke verkiezingsprogramma kiezen voor behoud van de Leeuwarder vliegbasis. Dat willen de PvdA-fracties van Leeuwarden en Fryslân. De Friese fracties stuurden Marco Florijn, voorzitter van de partijcommissie, hierover een brandbrief. Met deze brandbrief roepen de Friese PvdA-fracties hun landelijke collega’s op om een verstandige keuze te maken. Met de mogelijke sluiting van de Leeuwarder vliegbasis is de kans dat de economie in deze provincie nog verder uitgehold. Bij de Leeuwarder vliegbasis werken meer dan 1000 mensen en verdienen nog eens honderden mensen hun boterham in de toelevering. Defensie is daarmee een van de grootste werkgevers van de provincie. 

De Friese PvdA-fracties roepen hun Haagse collega’s daarom op om te kiezen voor het open houden van de Friese basis. De PvdA zou bovendien, net als in het verleden, moeten pleiten voor spreiding van (rijks)diensten, zodat kwetsbare regio’s leefbare regio’s kunnen blijven. Dat is een morele en sociaaldemocratische plicht en zonder meer beter voor de nationale economie. Daarnaast zijn er ook inhoudelijke argumenten die de keuze voor Leeuwarden aannemelijk maken. Zo ligt de Leeuwarder basis naast één van de belangrijkste militaire oefengebieden van noordwest Europa: de Vliehors. Dat betekent minder geluidsoverlast, lagere kosten en minder vervuiling. Tevens heeft de basis onlangs een forse investering voor groot onderhoud ondergaan.