De PvdA wil dat het minimumuurloon bij de provincie wordt verhoogd naar 14 euro

Door Provinciale Staten op 23 juni 2022

De PvdA vindt het belangrijk dat iedereen een goede en eerlijke boterham kan verdienen. Daarom wil de partij dat mensen die voor of namens de provincie Fryslân werken minimaal €14,- per uur verdienen. Dat bedrag komt overeen met de nieuwe Europese richtlijn voor het minimumloon, waarover begin juni een akkoord is bereikt. Wat woordvoerder Edou Hamstra betreft, moet een minimumuurloon van €14,- ook worden opgenomen in de nieuwe cao voor provincies. Ze vraagt het provinciale bestuur zich daarvoor sterk te maken.

Fatsoenlijk loon

‘Dit bedrag is nodig om fatsoenlijk te kunnen leven, daar heeft iedereen recht op. Onze partij maakt zich al langer sterk om de schoonmakers en beveiligers in eigen dienst te nemen en daar wordt in de organisatie nu naar gekeken. Daar hoort dan ook een eerlijk loon bij’, zegt Edou Hamstra.

Cao-overleg

De commissaris van de Koning in Overijssel heeft de Provinciale Staten daar toegezegd om dit te agenderen tijdens overleg over de nieuwe cao. De PvdA vraagt het Friese college dit ook te doen. Landen die zich niet aan de Europese richtlijn houden moeten zich straks verantwoorden bij de Europese Commissie. Volgens Hamstra kunnen we dit beter snel oppakken ‘want als provincies moeten we het goede voorbeeld geven en iedereen die voor ons werkt bestaanszekerheid bieden.’