Door Gewestelijk bestuur op 26 mei 2016

Indeling afgevaardigden gewestelijk bestuur naar afdelingen

Door het gewestelijk bestuur is besloten om een overzicht te maken van de afgevaardigden, en daarmee de aanspreekpunten, uit het ‘gewest’ voor de lokale afdelingen. Hierna volgt een overzicht van deze indeling:

NoordAmelandJoukje van Roeden
 TerschellingJoukje van Roeden
 VlielandChris van Beek
 HarlingenHenk Korthof
 FranekeradeelChris van Beek
 MenaldumadeelChris van Beek
 Het BildtChris van Beek
 FerwerderadeelSiepie Hylkema
 DongeradeelSiepie Hylkema
   
OostAchtkarspelenSiepie Hylkema
 DantumadeelHenk Hoen
 KollumerlandSiepie Hylkema
 LeeuwarderadeelHenk Korthof
 SmallingerlandJoukje van Roeden
 TytsjerksteradielSiepie Hylkema
   
ZuidHeerenveenTrees Flapper
 OoststellingwerfJan R. de Jong
 WeststellingwerfJan R. de Jong
 OpsterlandJan R. de Jong
   
WestLittenseradielHenk Hoen
 Súdwest FryslânTrees Flapper
 De Fryske MarrenTrees Flapper
   
Leeuwarden Henk Korthof