‘Half jaar na verkiezingen al aan de slag met brede welvaart en Blue Zone Fryslân’

Door Provinciale Staten op 14 november 2019

“We zijn blij dat er meer geld is voor de veenweide, er een degelijk vervolg komt voor het cultuurbeleid na 2018 en er aandacht is voor brede welvaart en niet alleen voor economische groei.” Fractievoorzitter Hetty Janssen noemde de provinciale begroting voor 2020 een zorgvuldige vertaling van het bestuursakkoord. De PvdA riep op om vooruit te blijven kijken en vroeg aandacht voor koppelkansen tussen beleid en het verkleinen van de kloof tussen overheid en burgers.

Extra aandacht en inzet

Van het provinciebestuur verwacht Janssen op een aantal punten extra aandacht en inzet. Met coalitiepartner CDA diende de PvdA voorstellen in voor een noordelijke kennis- en innovatiestrategie en meer Europese middelen voor het stimuleren van brede welvaart. Met GrienLinks pleitte Janssen voor een voedseltransitie en samen met de VVD werd het belang en de kansen voor Blue Zone Fryslân nogmaals benadrukt. “Het idee voor Blue Zone Fryslân stond in ons verkiezingsprogramma en het is mooi om te zien dat een half jaar na de verkiezingen veel organisaties zich bij gedeputeerde Douwe Hoogland melden om ermee aan de slag te gaan.”

Vanaf begin burgers betrekken

De PvdA vroeg ook aandacht voor bestuurlijke vernieuwing. “De kloof tussen burgers en overheid is veel te groot. Mensen voelen zich lang niet altijd vertegenwoordigd en begrijpen politieke beslissingen niet. Dat mogen wij onszelf aanrekenen”, zei Janssen. Ze riep Provinciale Staten en commissaris van de Koning Arno Brok op om nog in 2020 aan de slag te gaan met het verbeteren van de communicatie, betrokkenheid en transparantie. “Burgers moeten vanaf het begin betrokken bij het maken van dit plan en onorthodoxe ideeën moeten een kans krijgen.”

Brok antwoordde dat er in de eerste maanden van 2020 een startnotitie komt om de bestuurlijke vernieuwing in brede zin op te pakken: van digitale raadpleging van burgers tot transparantere processen voor en na verkiezingen.

Woordvoerder

Woordvoerder


Hetty Janssen

Fractievoorzitter
Financiën, Bestuur & Veiligheid

Telefoon: 06 – 53 74 95 15
E-mail: h.janssen@fryslan.frl

Stuur mij een bericht