‘Goed te sprekken oer proef hurdfarren Burgumer Mar’

Door Provinciale Staten op 20 december 2018

De PvdA is blij met het feit dat de provincie op het Burgumer Mar een passende plek heeft gevonden voor een proef met snelvaren. Statenlid Roel de Jong deed daarvoor in april dit jaar, samen met de FNP, een oproep. “Wy ha it kolleezje frege yn Noardeast Fryslân in gaadlike lokaasje te sykjen dy’t ynrjochte wurde kin as hurdfarplak.” De komende twee jaar is op het meer snelvaren toegestaan van 15 juni tot 15 september tussen tien uur ‘s ochtends en zes uur ‘s avonds. Ook wordt onderzoek gedaan naar de effecten van het snelvaren.

Geluidsoverlast

De Jong is „goed te sprekken” over de proef, maar verwacht wel dat de provincie de resultaten meeneemt in de brede watersportvisie die het de komende jaren opstelt. Verder wil de PvdA dat de provincie geluidsoverlast op de juiste manier meet. “Wy binne fan miening dat oerlêst fêststeld wurde moat foar minsken dy’t bûtendoar yn’e tún sitte”, aldus De Jong. “It oerlêst kin hjir net bassearre wurde op it lûd yn in wending.”

Natuurverstoring

Verder vroeg de PvdA om uitbereiding van de natuurtoets. “Wetternatoer wurdt hielendal bûten beskôging litten”, verklaart De Jong. Er worden doelen meegewogen uit de Kaderrichtlijn Water, maar die natuurwaarden komen vaak pas na jaren tot uiting. De Jong deed het voorstel om het onderzoek naar de effecten van snelvaren op de natuur te verbreden en verstoringsgevoelige soorten toe te voegen.