‘Provincie moet criminele investeringen in Friese vakantieparken onderzoeken’

Door Provinciale Staten op 15 juni 2022

De PvdA wil van het provinciale bestuur weten of Friese vakantieparken door de georganiseerde misdaad worden gebruikt om geld wit te wassen. Dat kan op relatief simpele wijze, blijkt uit onderzoek Het Regionale Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) Oost-Nederland. Woordvoerder Jaap Stalenburg wil weten of dit ook in Fryslân is onderzocht. Zo niet, dan vindt Stalenburg dat er een onderzoek moet plaatsvinden. ‘De resultaten van het onderzoek zijn zo alarmerend, dat er in Oost-Nederland direct vervolgonderzoek wordt gedaan. Volgens het RIEC heeft bijna iedere gemeente te maken met risico-indicatoren voor criminele investeringen. Het is dus belangrijk dat wij in Fryslân zicht hebben op de omvang van het probleem.’

Helpen tegen ondermijning

Naast dat recreatiewoningen worden gebruikt voor het witwassen van geld, verdienen criminelen ook geld door vakantiehuisjes te verhuren of in te zetten voor de huisvesting van arbeidsmigranten, drugsproductie of illegale prostitutie. Het RIEC waarschuwt voor de groei van het aantal vakantieparken in combinatie met de miljoenen euro’s die erin omgaan. Volgens Stalenburg is het daarom belangrijk dat de instrumenten die de provincie heeft om de illegale praktijken te stoppen daarvoor worden ingezet. ‘De provincie kan gemeenten helpen bij het aanpakken van ondermijning, in Noord-Holland is daar bijvoorbeeld een handleiding voor opgesteld. Parken die zorgen voor meer toerisme zijn mooi, maar we moeten wel optreden tegen criminele investeringen.’