Door Provinciale Staten op 25 oktober 2016

‘Dreigende vertraging aanleg snel internet is onacceptabel’

Vanwege een juridische kink in de kabel is de besluitvorming over de aanleg van snel internet voor onbepaalde tijd uitgesteld. De PvdA vermoedt dat dit uitstel een slechte voorbode is en dat de voorgenomen aandelenparticipatie in een bestaand Fries kabelbedrijf van de baan is. Komende woensdag zal de PvdA tijdens het vragenuurtje gedeputeerde Sietske Poepjes om opheldering vragen. Fractievoorzitter Remco van Maurik wil weten hoeveel vertraging de aanleg van snel internet oploopt en welke alternatieven voor handen zijn.

“Linksom of rechtsom, de schop moet zo snel mogelijk de grond in”, zegt Van Maurik. Hij noemt de dreigende vertraging onacceptabel. “De belofte die we als provincie hebben gedaan om snel internet op korte termijn in de buitengebieden aan te leggen, zijn we verplicht om in te lossen.” De PvdA wil van de gedeputeerde weten of de bedachte constructie via aandelenparticipatie daadwerkelijk onhoudbaar is en wat daarvan de oorzaak en gevolgen zijn.

Eerder opperde de PvdA het idee voor een eigen provinciaal kabelbedrijf, Van Maurik vraagt zich af of dat op dit moment nog een reëel alternatief is. Wat de PvdA vooral wil is duidelijkheid. Dit uitstel mag niet leiden tot afstel, stelt Van Maurik. “Er moeten alternatieven komen. We zijn al jaren bezig om snel internet door de hele provincie te realiseren. De kabel moet de grond in.” De sociaaldemocraten willen van gedeputeerde Poepjes daarom de garantie dat de beschikbaar gestelde 60 miljoen euro beschikbaar blijft voor de aanleg van snel internet.


De besluitvorming over de aanleg van snel internet is voor onbepaalde tijd uitgesteld.