Door Provinciale Staten op 29 juni 2016

De schop moet de grond in voor eerlijk snel internet

Het aanleggen van snel internet door de hele provincie komt nu snel een stap dichterbij. De oplossing is een Fries kabelbedrijf. De provincie hoeft dit niet zelf op te richten, het kan juist meeliften op de ervaring en het succes van bestaand Fries kabelbedrijf. Er is een bedrijf in onze provincie die zijn sporen op dit vlak al ruimschoots verdiend heeft. Als PvdA zijn wij een groot voorstander van het idee om als aandeelhouder deel te nemen in een bestaand kabelbedrijf dat alle Friese huishouden op glasvezelinternet kan aansluiten. Door ‘mede-eigenaar’ te worden van een kabelbedrijf ligt de aanleg van snel internet door hele provincie binnen handbereik. Er is alleen nog wel een punt dat extra aandacht verdiend: de aansluitkosten.

De grote landelijke kabelbedrijven, de KPN’s en de Ziggo’s, kunnen veel geld verdienen met de aanleg van snel internet in de stad. Veel huizen dicht op elkaar. Het levert veel klandizie op en bewoners worden lekker gemaakt met ‘extraatjes’ en snelheden waar je vroeger, wachtend achter je inbelverbinding, van droomde. Fantastisch natuurlijk voor de mensen die in de stad wonen. Maar hoe ga je om met de Friese dorpen? Langere afstanden, een kleinere huisdichtheid. Erg onaantrekkelijk voor de grote kabelmeneren. Laat staan dat er ‘extraatjes’ zijn voor huizen die buiten de bebouwde kom staan of, zo mogelijk nog erger, geïsoleerd in het Friese Wold of langs de Waddenkust staan. Een typische vorm van marktfalen.

De PvdA is een groot voorstander van een eenheidstarief voor aansluiting als de provincie het wijze besluit neemt om zo snel mogelijk met een Fries kabelbedrijf de schop in de grond te zetten. Als er niks gebeurt, dreigen mensen die afgelegen wonen meer te moeten betalen voor hun aansluiting. Wij vinden dat oneerlijk en getuigen van een gebrek aan solidariteit. Het is volkomen onterecht dat de toevallige ligging van je woning bepaald hoe hoog het tarief is voor snel internet. Hetzelfde bedrag voor iedereen, zo nodig een keurig gemiddelde, zorgt ervoor dat iedereen een gelijke kans heeft om een aansluiting op snel internet te krijgen. Dat is wat we willen en wat we mogen verwachten van een provincie die er is voor stad en platteland.

Aandacht en gevoel moet de provincie ook zeker hebben voor de lokale initiatieven. De enthousiastelingen hierachter zijn vaak al jaren bezig om in dorpen en streken voldoende handtekeningen te verzamelen om de glasvezelkabel de grond in te krijgen. Als de provincie nu zichzelf op de borst klopt en roept: ‘Wij gaan het voor jullie regelen, is het niet geweldig?’, zijn ze verkeerd bezig. Ook al is de provincie de partij die bij de huidige aanpak gesprekken met kabelbedrijven moet voeren en de financiering moet rondkrijgen. Het mag niet zo zijn dat de lokale initiatieven buitenspel komen te staan. Deze moeten betrokken blijven. Alleen op die manier kunnen we heel Fryslân in harmonie en op een eerlijke manier aansluiten op snel internet.

Remco van Maurik
Fractievoorzitter PvdA Steatefraksje Fryslân

2016-06-29_Eerlijk snel internet in heel Fryslân