6 november 2019, van 11:00 tot 12:30, Provinciehuis, Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ, Leeuwarden | Provinciehuis, Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ, Leeuwarden

Steatekommisje

Meer informatie? Neem contact op met de PvdA Steatefraksje. Bel 058 – 29 25 799 of e-mail pvda@fryslan.frl