2 november 2016, om 18:00 | Provinciehuis, Tweebaksmarkt 52, Leeuwarden

Statencommissie – Begroting 2017