Douwe Hoogland

Nieuwsberichten over Douwe Hoogland

Windpark Nij Hiddum Houw: wacht op nieuw plan Hou Friesland Mooi

door Provinciale Staten op 13 oktober 2017
Foto PvdA Fryslân

De PvdA vraagt VVD-gedeputeerde Klaas Kielstra om het proces rond het windpark Nij Hiddum Houw te pauzeren totdat Hou Friesland Mooi haar alternatieve plan openbaar maakt. Dit naar aanleiding van het bericht dat Dorpsbelang Witmarsum en Hou Friesland Mooi vorige week uit de omgevingsadviesraad stapten. De PvdA twijfelt sterk of de omwonenden nu nog wel

lees verder »

Wees ongehoorzaam, verhoog dorpsmolen Reduzum

door Provinciale Staten op 19 juni 2017
Foto PvdA Fryslân

Al sinds 1994 staat aan de rand van de Snitserdyk een windmolen. De dorpsmolen van Reduzum. Vol trots staat er in rood en groen ‘doarpsmûne Reduzum’ op geschilderd, zodat wij met zijn allen vooral niet vergeten van wie deze windmolen is. Het is het hart van het duurzaamste dorp van Fryslân. Na bijna vijfentwintig jaar

lees verder »

PvdA wil uitzonderingspositie voor dorpsmolen Reduzum

door Provinciale Staten op 13 juni 2017
Foto PvdA Fryslân

Het weigeren van de ontheffing voor de dorpsmolen Reduzum is onbegrijpelijk. Dat zeggen PvdA Leeuwarden en de PvdA Statenfractie in een gezamenlijke reactie. “De dorpsmolen in Reduzum is een voorbeeld van daadkracht vanuit de mienskip en duurzaamheid van onderop.” Beide fracties stellen schriftelijke vragen. “Het draagvlak in het dorp en in de gemeenteraad van Leeuwarden

lees verder »

Weststellingwerf doet het graag anders: ‘Experimenteren moet ergens toe leiden’

door Provinciale Staten op 5 april 2017

Weststellingwerf en Noordwolde in het bijzonder heeft een „speciale identiteit”. Burgemeester Gerard van Klaveren sprak vol lof over zijn gemeente tijdens het werkbezoek PvdA foar Fryslân. Het voltallige gemeentebestuur sprak uitgebreid met de PvdA. Kritisch waren de wethouders over de streekagenda, de omgevingsvisie en Merk Fryslân.

lees verder »

Installatie Arno Brok: ‘Wij zien uw komst zeker als een geschenk’

door Douwe Hoogland op 3 maart 2017

Arno Brok werd woensdag geïnstalleerd als commissaris van de Koning in Fryslân. Namens Provinciale Staten hield Douwe Hoogland als vicevoorzitter een toespraak. Hij noemde Brok een bijzonder bestuurder en betitelde hem als een geschenk. “Fryslân vroeg om een verbinder en in u hebben we er een gevonden.”

lees verder »

PvdA discussieert over waardevol werk in Joure

door Pact van Joure op 27 februari 2017

Er valt nog veel te verbeteren op het gebied van werk voor mensen met een arbeidsbeperking en afstand tot de arbeidsmarkt. Het Pact van Joure, een werkgroep van de Friese PvdA, organiseert op maandag 6 maart een discussieavond over het thema ‘waardevol werk voor iedereen’. Vervoersbedrijf Arriva en ROC Friese Poort delen hun ervaringen

lees verder »

Douwe Hoogland de machtichste man fan Fryslân?

door Provinciale Staten op 18 januari 2017

VIDEO — Tidens de nijjiersresepsje fan de provinsje gie it programma ‘Hea!’ opsyk nei de machtichste man of frou fan Fryslân. Se dienen neifraach by ferskate Steateleden en ferfangend Kommisaris fan ‘e Kening google. Uteinlik kamen sy, mei tank oan Lutz Jacobi, út by ús eigen Douwe Hoogland. Mar oft hy himsels wol sa belangryk fynt?

lees verder »

Op zoek naar eenheid in Brussel: een gesprek met Agnes Jongerius en Paul Tang

door Provinciale Staten op 9 december 2016
Foto PvdA Fryslân

Als afsluiter van een tweedaags werkbezoek aan Brussel spraken Friese en Drentse PvdA Statenleden met PvdA Europarlementariërs Agnes Jongerius en Paul Tang. Ze gingen met elkaar in gesprek over de Europese vluchtelingenaanpak, arbeidsmigratie en de problemen rondom zzp’ers. Tang uitte zijn frustratie over de stroperige manier waarop problemen worden opgelost.

lees verder »

‘Ameland moet voor iedereen toegankelijk en betaalbaar zijn’

door Provinciale Staten op 1 december 2016
Foto PvdA Fryslân

FOTOREPORTAGE — De gastvrijheid waarmee Ameland groot is geworden moet behouden blijven. Tot die conclusie kwam wethouder Nico Oud tijdens PvdA foar Fryslân afgelopen vrijdag. Hij benadrukte dat het eiland ook in de toekomst „toegankelijk en betaalbaar” moet zijn. Op het gemeentehuis in Ballum werd kort gesproken over de kansen en uitdagingen op het Waddeneiland.

lees verder »

Omgevingsraad en locatiekeuze belangrijk voor windpark Nij Hiddum Houw

door Provinciale Staten op 10 november 2016
Foto PvdA Fryslân

De overgrote meerderheid van Provinciale Staten, waaronder de PvdA, stemde eind oktober voor het maken van een inpassingsplan voor windpark Nij Hiddum Houw. Dit betekent dat er vanaf heden wordt gestart met de voorbereidingen voor de aanleg van het windpark bij de Kop van de Afsluitdijk. Specifiek zal er gekeken worden hoe en onder welke

lees verder »