Meerderheid wil gedeputeerde Douwe Hoogland, Anne Zijlstra wordt Statenlid

Door Provinciale Staten op 28 juni 2019

Na het tellen van de zeer toepasselijke rode stembriefjes kon Douwe Hoogland woensdagavond opgelucht ademhalen. Met 37 stemmen voor, 1 ongeldig en 5 blanco was er in Provinciale Staten een meerderheid voor zijn kandidatuur als gedeputeerde. “Ja, dat doch ik graach”, antwoordde hij op de vraag van commissaris van de Koning Arno Brok of hij het ambt ook wilde aanvaarden. Zichtbaar genietend legde Hoogland de eed af en besteedde hij de rest van de avond aan het in ontvangst nemen van felicitaties en handen vol bloemen.

Anne Zijlstra

Het vrijgekomen plekje in de Statenbankjes van de PvdA neemt Anne Zijlstra (61) in. Al sinds de verkiezingen is hij betrokken bij de fractie, maar nu maakt de inwoner van Leeuwarden ook officieel deel uit van de Friese Provinciale Staten. Met het hand hart beloofde hij zijn plichten als Statenlid naar eer en geweten te vervullen.

Groene verkering

Voorafgaand aan de installatie van het nieuwe college was er een debat over het bestuursakkoord. Fractievoorzitter Hetty Janssen zei tevreden te zijn dat het een akkoord op hoofdlijnen geworden is. “Het is een begin van een brug tussen coalitie en oppositie.” Vervolgens stelde ze haar groene vrienden van D66, GrienLinks en Partij voor de Dieren gerust. “Onze groene verkering is nog niet uit.”

Janssen reageerde daarmee op reacties dat afspraken uit ‘Het Groene Verschil’ niet concreet genoeg in het bestuursakkoord stonden. “Als je op grond van de nieuwe situatie een nieuwe lange-termijn plan wil maken, dan begin je niet met concrete maatregelen, dan begin je bij de uitkomsten van de nieuwe analyse.” De PvdA verwacht de uitkomsten van dit maatschappelijke kosten- en batenonderzoek in november.

Veel optimisme

Wat de PvdA goed en belangrijk vindt aan het bestuursakkoord is dat het verder kijkt dan de komende vier jaar. “Wat we willen is visie tonen en resultaten boeken waarop we voort kunnen bouwen richting 2030,” zei Janssen die in haar bijdrage uitgebreid verwees naar vragen van PvdA-leden. “Om u gerust te stellen: er was veel optimisme en de leden stemden unaniem in.”

Woordvoerder

Woordvoerder


Hetty Janssen

Fractievoorzitter
Financiën, Bestuur & Veiligheid

Telefoon: 06 – 53 74 95 15
E-mail: h.janssen@fryslan.frl

Stuur mij een bericht