Lijst Provinciale Staten

Edou Hamstra

Edou Hamstra

Fractievoorzitter

Leefbaarheid, cultuur, fryske taal, verkeer en vervoer | Contactpersoon afdelingen: Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen, Smallingerland
Christa Oosterbaan

Christa Oosterbaan

Statenlid

Ruimte, omgeving, regiodeals, Wadden, wonen | Contactpersoon afdelingen: Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog, Opsterland
Klaas Zwart

Klaas Zwart

Statenlid

Landbouw, natuur en water, financiën | Contactpersoon afdelingen: Leeuwarden
Jaap Stalenburg

Jaap Stalenburg

Statenlid

Economie, werkgelegenheid, onderwijs, Europa, recreatie en toerisme, sociaal beleid, bestuur, participatie en veiligheid | Contactpersoon afdelingen: Fryske Marren, Súdwest-Fryslân
Daan Olivier

Daan Olivier

Statenlid

Duurzaamheid, milieu en klimaat, gezondheid, sport | Contactpersoon afdelingen: Heerenveen, Ooststellingwerf, Weststellingwerf
Miriam Gossen

Miriam Gossen

Commissielid

Contactpersoon afdelingen: Noardeast Fryslân, Dantumadiel
Willem de Graaf

Willem de Graaf

Harlingen

Sander Terphuis

Sander Terphuis

Feanwâlden

Bernard Kostwinner

Bernard Kostwinner

Hollum, Ameland

Sander Douma

Sander Douma

Leeuwarden

Hele lijst

Hele lijst

Waar ben je naar op zoek?