Door Wetterskip Fryslân op 1 december 2015

Water is van ons allemaal

Water is niet alleen van het waterschap. Het is van ons allemaal. Dat was de boodschap die vrijdag bij ‘PvdA foar Wetter’ centraal stond. De rioolwaterzuiveringsinstallatie van Leeuwarden was het decor van een inspiratiemiddag voor PvdA’ers over de toekomst van water en waterbeheer. “We moeten ons blijven aanpassen”, onderstreepte gastspreker Jeannet Bijleveld van Wetterskip Fryslân.

Fryslân is uniek
Of het nu gaat over blue energy, het fijnzeven van toiletpapier uit water voor asfalt of het halen van biogas uit slib. Een belangrijke sleutel tot een duurzame, waterbewuste samenleving is innovatie. “Het leidt tot kwaliteitsverbetering en geldbesparing”, vertelde Bijleveld. Het belang van toekomstgericht waterbeheer werd bevestigd door Henni van Asten, Wanda Ottens en Lutz Jacobi, de organisatoren van de bijeenkomst. “Het gaat niet alleen meer over ouderwets verhogen van dijken. Waterbewustwording is ook belangrijk. Water is niet oneindig.” Fryslân heeft gelukkig, als een van de weinige provincies, een duidelijk beeld van de knelpunten op watergebied. Daarmee is het “uniek” aldus Bijleveld. Een van de punten die aandacht vragen is de ‘verharding’ van steden. Om hittestress en wateroverlast tegen te gaan moeten stedelijke gebieden meer ruimte geven aan water en natuur. Bijleveld illustreerde dit aan de hand van De Potmarge in Leeuwarden, dat van bebouwd gebied veranderd is in een duurzaam watergebied. Om dergelijke ambities waar te maken en de veranderende klimaatscenario’s het hoofd te bieden is samenwerking tussen vereist. De organisatoren benadrukten dit door de aanwezigen te wijzen op elkaars kracht en kunnen. “We moeten met elkaar versterken.”

Meer weten over onze  ideeën op het gebied van water? Lees ons waterpuntenplan.