Door Vrouwennetwerk op 27 maart 2016

Vrouwennetwerk praat over positie van vluchtelingen

Het vrouwennetwerk van de PvdA in Fryslân organiseert op 1 april de eerste activiteit van dit jaar. Als thema is gekozen voor de positie van vluchtelingen. Een actueler onderwerp is haast niet te bedenken. Dagelijks worden we geconfronteerd met schrijnende beelden van wanhopige mensen in wankele rubberbootjes, of wachtend voor inmiddels gesloten grenzen. Vluchtend voor oorlog en bommen en/of zoekend naar een beter leven met een toekomst voor hun kinderen. Wat beweegt deze mensen om met gevaar voor eigen leven alles achter zich te laten? Wat zijn hun verwachtingen en wat staat hen bij aankomst in Nederland te wachten?

Twee PvdA vrouwen, Anneke Haarsma en Stella van Gent, zijn benaderd die dagelijks met deze problematiek werken. Zij zullen vanuit haar eigen deskundigheid dit menselijk drama belichten. Hoe is de procesgang voor vluchtelingen, wat hun status, wanneer volgen welke stappen, wie zijn de ketenpartners, hoe gaat terugkeer? Op dit soort vragen krijgen we antwoord.

Wat? Vrouwennetwerk praat over positie van vluchtelingen
Wanneer? Vrijdag 1 april 2016, 17.30 – 19.30 uur
Waar? Glazen zaal van Leppehiem, Akkrum (Leppedyk 37, 8491 GJ)

Programma:

Vanaf 17.00 uur
Inloop met koffie/thee

17.30-17.35 uur
Welkom door Riek van der Vlugt

17.35-18.30 uur
Inleidingen door Anneke Haarsma, vanuit COA belast met de werving van AZC’s/opvanglocaties, en Stella van Gent, wethouder vluchtelingenbeleid Gemeente Súdwest Fryslân

18.30–19.00 uur
Warme maaltijd en informele gesprekken

19.00–19.30 uur
Discussie over vluchtelingenbeleid

19.30–19.45
Afronding en vervolg

Mocht je je nog niet aangemeld hebben, doe dat dan nog deze week via Nienke Deelstra, e-mail nienkedeelstra@gmail.com

Als je vegetariër bent, meld dit dan ook in je mail. De bijdrage van 10 euro voor de maaltijd kan gestort worden op IBAN NL43 RABO 0149 1733 50 t.n.v. PvdA Gewest Fryslân.

Vrouwen die niet lid zijn van de PvdA worden van harte uitgenodigd om aan te schuiven en mee te praten!