Door Vrouwennetwerk op 7 maart 2017

Vrouwennetwerk gaat door!

Nu we 2016 achter ons hebben gelaten, richten wij ons op een warm en rood 2017. Met nieuwe kansen voor iedereen! Hoewel de verkiezingen in volle gang zijn, gaat ons vrouwennetwerk ‘gewoon’ door. Ook voor dit jaar hebben wij vier bijeenkomsten gepland over ‘ongelijkheid’. Onze eerste bijeenkomst is op vrijdag 24 maart. ’s Middags vanaf 17.00 uur, in Leppehiem, Akkrum.

Vorig jaar maakten wij al een begin met het thema ‘ongelijkheid’. We stonden uitgebreid stil bij de kwestie rond vluchtelingen en asielzoekers, brachten een bezoek aan het AZC, spraken in de Tweede kamer over de Participatiewet en de WMO.

Mn de laatste maanden merken wij een sterke polarisering in de samenleving. ‘Discriminatie, verharding, verrechtsing, radicalisering’, de woorden en beelden krijgen we dagelijks via de media tot ons. Onze werkgroep heeft weer twee ‘vakvrouwen’ benaderd die deze materie ieder vanuit hun rol zullen belichten.

Na beide inleidingen genieten we van ons lopend buffet en het netwerken, om vervolgens de discussie aan te gaan. Het precieze programma volgt nog. Voor de maaltijd vragen wij een eigen bijdrage van € 10,-. Je kunt je aanmelden bij Nienke Deelstra (nienkedeelstra@gmail.com). Graag woonplaats en telefoonnummer vermelden i.v.m. eventueel mee rijden. Als je vegetariër bent, meld dit dan ook.

De bijdrage van € 10,- voor de maaltijd kan gestort worden op rekeningnummer NL43 RABO 0149 1733 50 t.n.v. PvdA Gewest Fryslân.

Heb je ideeën en/of ervaring met dit onderwerp en/of wil je hier meer over weten, geef je vooral op! Denk mee, praat mee. Ook zus, moeder, vriendin zijn welkom.

Samen weten we meer en bereiken we meer!

Hartelijke groet en tot hoors,

Namens de werkgroep van het PvdA Vrouwennetwerk Fryslân,

Tineke Laverman
Nienke Deelstra
Riek van der Vlugt