Door Gewestelijk bestuur op 10 november 2016

Noordelijk Voorcongres: moties en amendementen Fryslân, Groningen en Drenthe

Komende zaterdag, 12 november, bespreken de PvdA-gewesten Fryslân, Groningen en Drenthe het concept verkiezingsprogramma ‘Een verbonden samenleving’ op het Noordelijk Voorcongres. Onder leiding van Rita Weeda debatteren de Noordelijke PvdA-leden over het verkiezingsprogramma. Zoals gebruikelijk zullen er diverse moties en amendementen worden ingediend. Ter voorbereiding publiceren wij op de deze plek de bij ons bekende moties en amendementen.

Als op het Noordelijk Voorcongres de leden van de gewesten met een meerderheid besluiten een motie of amendement aan te nemen, dan is de afspraak dat deze direct doorgeleid worden naar het landelijk Stemlokaal. Het is ook mogelijk om als lid, los van het Noordelijk Voorcongres, een motie of amendement in te dienen maar dan moet de weg van de Ledenkamer worden bewandeld om zo voldoende steun (100 ‘likes’) te vergaren richting het Stemlokaal.

Gewest Fryslân: concept moties en amendementen

 • Amendement Geen marktwerking in de zorg (download pdf)
 • Amendement Verhuurdersheffing afschaffen ten gunste van investering in duurzaamheid (download pdf)
 • Amendement Minder belasting op arbeid, meer op kapitaal (download pdf)
 • Amendement Meer sport op school, voorkom overgewicht bij kinderen (download pdf)
 • Amendement We willen af van het doorgeschoten rendementsdenken in het onderwijs (download pdf)
 • Amendement Passend onderwijs versterken door meer klassenassistenten (download pdf)
 • Amendement Geen onnodige sollicitatieplicht 60+ vrijwilligers (download pdf)
 • Amendement Klimaatminister (download pdf)
 • Motie Vergoeding fysiotherapeutische zorg vanuit de basisverzekering (download pdf)
 • Motie Vergoeding anticonceptie vanuit de basisverzekering (download pdf)

 

Gewest Groningen: concept moties en amendementen

 

Gewest Drenthe: concept moties en amendementen

 • Amendement Transitie in de landbouw (download pdf)
 • Amendement Toekomstige zoönose-uitbraak (download pdf)
 • Amendement Inzet kennis om duurzame landbouw wereldwijd te realiseren (download pdf)
 • Amendement Mens weer met de natuur verbinden (download pdf)
 • Amendement Mensen met natuur en voedselproductie te verbinden (download pdf)
 • Amendement Mest van gezonde samenstelling voor het milieu (download pdf)
 • Amendement Vrede brengen, veiligheid beschermen, meerjarige defensie-akkoorden en het belang van (vervangings)investeringen (download pdf)
 • Motie Schadevergoedingsregeling energietransitieprojecten (download pdf)
 • Motie Vrede en veiligheid (download pdf)
 • Motie Onderschrijven van het belang van (vervangings)investeringen in defensiematerieel (download pdf)
 • Motie Meerjarige Defensieakkoorden (download pdf)
 • Motie Diversiteit bij Defensie (download pdf)