Door Privé: Lutz Jacobi op 26 januari 2016

Van Waarde

COLUMN — Bijna elke week woon ik ergens in het land een ‘Van Waarde’-bijeenkomst bij. Vorig weekend nog in Leeuwarden. Alles is er hierbij op gericht om zichtbaar en dichtbij de mensen te werken als volksvertegenwoordiger in de politiek. Om uit de eerste hand te horen wat er leeft, welke zorgen er zijn, welke wensen er leven. Van nature doe ik dit al zolang ik in de Tweede Kamer zit. Op de dagen dat de Tweede Kamer niet vergadert, bezoek ik mensen in de zorg, het onderwijs, bij bedrijven, enzovoort, enzovoort. Wat ik daar hoor en meekrijg aan standpunten en emoties vertaal ik in Den Haag naar politieke inzet.

Zo was ik afgelopen week bij een bijeenkomst van vrouwen in een dorp in het noorden. Daar werd ik keihard geconfronteerd met de grote angst en weerstand tegen de komst van vluchtelingen. Merendeels gevoed door beelden en geluiden op televisie en via social media waren zij bang… Hoewel ze tegelijkertijd ook solidariteit hadden met de vluchtelingen, die op de vlucht zijn voor oorlogsgeweld. Het is goed om hierover in gesprek te zijn. Om samen met hen te kunnen delen en elkaar aan te spreken op de menselijke waarden en de waarden in onze samenleving. De zorgen van deze groep vrouwen geef ik door in het Haagse met het verzoek dat we hier aandacht en zorg voor hebben.

Intussen meldde het Sociaal Cultureel Planbureau dat uit onderzoek blijkt dat Nederlanders positief zijn over onze democratie, maar niet over de politiek. Van de ondervraagden vindt 93 procent ‘democratie’ de beste regeringsvorm, maar de uitvoering kan beter vindt men. “Politici luisteren niet naar het volk”, is de grote klacht van onze inwoners.

Persoonlijk denk ik dat politici wel luisteren naar de mensen, maar dat dit onvoldoende zo wordt beleefd. Dat wij als politici onvoldoende in staat blijken om dit terug te koppelen en zichtbaar te maken. Hierom heeft de PvdA in het land het ‘Van Waarde’-project gestart. Politiek moet erop gericht zijn dichtbij en zichtbaar met de mensen de problemen op te lossen. Politiek is geen bedrijf, maar moet een beweging zijn, die samen met de mensen de zaken aanpakt. Zaterdag 30 januari is hierover een presentatie op het Singelland College in Drachten. Kom ook!

Privé: Lutz Jacobi

Privé: Lutz Jacobi

Lid van deze commissies: Binnenlandse Zaken | Buitenlandse Zaken | Contactgroep België | Defensie |
Economische Zaken | Nederlandse Groep van de Interparlementaire Unie |
 Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven | Infrastructuur en Milieu Website: www.lutzjacobi.pvda.nl Voor meer informatie en alle nieuwsitems over Lutz Jacobi gaat u hierheen.

Meer over Privé: Lutz Jacobi