Door Provinciale Staten op 27 mei 2016

‘Sluit ogen niet voor gesjoemel met publiek geld’

De PvdA wil dat de provincie meer doet tegen het financiële gesjoemel en de incidenten in de publieke en semipublieke sector. Het tast volgens de PvdA de geloofwaardigheid van de overheid aan. PvdA-fractievoorzitter Remco van Maurik verwacht een duidelijk statement van het provinciale college waarin het aangeeft dat het onjuist besteden van publieksgeld en topinkomens onwenselijk is. “Ook de provincie heeft een verantwoordelijkheid dat publiek geld uitgegeven wordt volgens de daarvoor opgestelde regels.”

Van Maurik vindt het een “morele plicht” dat de provincie scherp controleert of gemeenschapsgeld op een zorgvuldige manier wordt besteed. “Veel van wat ons dierbaar is, zoals onderwijs, veiligheid en zorg, wordt betaald met geld dat van ons allemaal is.” Hij benadrukt dat wetgeving, zoals de Wet Normering Topinkomens en zogenoemde governancecodes, helpt om problemen te voorkomen, maar dat er nog te vaak gesjoemeld wordt. “De provincie mag hiervoor de ogen niet sluiten.” Het argument dat de provincie er niet over gaat noemt Van Maurik “verschuilen”. Hij benadrukt: “Dit doet geen recht aan de ernst van dit soort situaties.” De PvdA wil dan ook een duidelijk antwoord op de vraag of het vijftal gedeputeerden en de commissaris van de Koning ook vinden dat de provincie een taak heeft bij het tegengaan van gesjoemel en hoe zij hieraan vorm gaan geven.

2016-05-27_Stop gesjoemel met publiek geld