Door Privé: Lutz Jacobi op 3 november 2015

Saamhorig en ‘met elkaar’

COLUMN — Vorige week was ik met mijn Koos en nog een kleine groep Friese partijgenoten in Suriname. Drie mensen in onze groep zijn geboren en opgegroeid in Suriname en zij hebben ons in een week tijd heel veel laten zien van dit land, met veel gezamenlijke Nederlandse historie. Zo hebben we in en rond Paramaribo een huisarts bezocht, maar ook een kleine zuivelfabriek, een school, de universiteit, een voetbalclub, vele plantages en gingen we zelfs op de koffie bij de Nederlandse ambassade. Ook waren we nog twee dagen in de jungle. Wat een bijzondere natuur!

In Suriname wonen veel bevolkingsgroepen met diverse geloofsrichtingen: Hindoestanen, Creolen, Javanen, Moslims, Europeanen, Indianen, Inlanders. Rond de twintig talen worden er gesproken, maar Nederlands is nog steeds de voertaal. Al deze verschillende mensen, met hun verschillende geloven, wonen daar vreedzaam samen. Ze hebben elkaar nodig. Zo staan de moskee en de synagoge in Paramaribo pal naast elkaar en gebruiken ze elkaars voorzieningen. Echt een voorbeeld van ‘met elkaar’!

Weer thuis in eigen land, worden we weer geconfronteerd met de vluchtelingenstroom vanuit Syrië en omgeving naar Europa. Ons land is in haar traditie een land van verdraagzaamheid, tolerantie en wederzijds respect. Vluchtelingen, ontsnapt aan de oorlogsellende, vang je op en geef je onderdak en goede zorg. Hiervoor hebben we verdragen afgesloten! Er zijn heel veel medelanders die, veelal in stilte, hun hulp aanbieden door te helpen bij de vluchtelingenopvang. Alle waardering en lof voor deze inzet. Dit kan niet vaak genoeg gezegd worden.

Tegelijkertijd werden we ook deze week weer geconfronteerd met incidenten bij en rond bijeenkomsten over vluchtelingenopvang. Want het blijven incidenten, hoe kwalijk ook. Onze samenleving smeekt om saamhorigheid, maar dat lijkt dan ver weg. We moeten ons laten leiden door alle positieve inspanningen in Nederland. Voor de hulp aan mensen die gevlucht zijn voor oorlog en geweld. Provincies, gemeenten, vluchtelingenwerk, veel particulieren, met elkaar naar de beste oplossingen zoeken en met elkaar in gesprek blijven. Dat moet lukken!

Privé: Lutz Jacobi

Privé: Lutz Jacobi

Lid van deze commissies: Binnenlandse Zaken | Buitenlandse Zaken | Contactgroep België | Defensie |
Economische Zaken | Nederlandse Groep van de Interparlementaire Unie |
 Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven | Infrastructuur en Milieu Website: www.lutzjacobi.pvda.nl Voor meer informatie en alle nieuwsitems over Lutz Jacobi gaat u hierheen.

Meer over Privé: Lutz Jacobi