Referendum is niet bedoeld om achteraf je gelijk te halen

Door Provinciale Staten op 26 september 2019

Er komt geen referendum over de tiphoogte van windmolens. Het voorstel dat Forum voor Democratie hiertoe indiende, behaalde woensdag geen meerderheid in Provinciale Staten. Ondanks dat de PvdA een groot voorstander is van inspraak door burgers, stemde de fractie ‘tegen’. Waarom? Fractievoorzitter Hetty Janssen legt uit.

Bestuurlijke vernieuwing

“De PvdA is voorstander van digitale referenda om burgers mee te laten denken aan de oplossingen voor de uitdagingen waar we als samenleving voor staan en waar we als volksvertegenwoordigers besluiten over nemen. Zo staat het in ons verkiezingsprogramma. Het is voor ons een vorm van bestuurlijke vernieuwing die bijdraagt aan meer draagvlak voor politieke besluiten. We kunnen er veel meer gebruik van maken en we gaan erop letten dat er de komende jaren werk van gemaakt wordt.

Gekozen Statenleden

Voor ons is dat wat anders dan het voorstel van Forum voor Democratie. Zij pakken één klein stukje, een detail: de tiphoogte van windmolens, uit eerdere democratische besluitvorming rond het nieuwe bestuursakkoord, en willen dat voorleggen aan de inwoners van Fryslân. We nemen dus als gekozen Statenleden een besluit, maar als een politieke partij dat besluit niet aanstaat dan leggen we het voor aan de burgers. Op die manier kunnen we héél veel voorleggen aan burgers. Veel besluiten op het provinciehuis worden immers genomen met een meerderheid van stemmen en dus lang niet altijd unaniem.

Niet door een politieke partij

Natuurlijk vinden we dat burgers het recht hebben daar via een referendum iets over te zeggen. Dat betekent wel dat zij zélf het initiatief moeten nemen en er voldoende handtekeningen voor ophalen. Zo is het geregeld in de huidige afspraken. En dat vinden we prima als het gaat om beoordeling achteraf na de politieke besluitvorming. Het moet niet zo zijn dat een politieke partij die zelf meegestemd heeft achteraf nog een keer zijn gelijk probeert te halen via een referendum.

Digitaal platform

Als PvdA willen we werken aan een digitaal platform om de inwoners van Fryslân meer te betrekken bij de provinciale plannen. Nu eenmalig de spelregels wijzigen om ten behoeve van Forum voor Democratie een referendum te houden over een klein onderdeel van de hele energietransitie, daar werken we niet aan mee.”

Woordvoerder

Woordvoerder


Hetty Janssen

Fractievoorzitter
Financiën, Bestuur & Veiligheid

Telefoon: 06 – 53 74 95 15
E-mail: h.janssen@fryslan.frl

Stuur mij een bericht