Door Provinciale Staten op 13 juni 2017

PvdA wil uitzonderingspositie voor dorpsmolen Reduzum

Het weigeren van de ontheffing voor de dorpsmolen Reduzum is onbegrijpelijk. Dat zeggen PvdA Leeuwarden en de PvdA Statenfractie in een gezamenlijke reactie. “De dorpsmolen in Reduzum is een voorbeeld van daadkracht vanuit de mienskip en duurzaamheid van onderop.” Beide fracties stellen schriftelijke vragen. “Het draagvlak in het dorp en in de gemeenteraad van Leeuwarden is enorm groot en de opbrengsten van de molen komen ten goed aan de lokale leefbaarheid”, reageren woordvoerders Douwe Hoogland en Hein de Haan. “Waarom neemt de provincie Fryslân dit niet mee als zwaarwegend criterium en verschuilt het zich achter bureaucratische zaken?”

Standvastigheid tonen
Doordat de provincie Fryslân geen ontheffing wil verlenen, is de dorpsmolen in Reduzum op dit moment aangewezen op de standvastigheid van het Leeuwarder college van B&W. PvdA Leeuwarden vraagt het gemeentebestuur of zij alsnog een omgevingsvergunning willen afgeven. “De gemeente Leeuwarden heeft een grote duurzaamheidsambitie en is voorstander van lokale initiatieven”, benadrukt De Haan. “Wij verwachten dat ons college er alles aan doet om de gewenste opschaling van de dorpsmolen mogelijk te maken.”

Reduzum wil haar dorpsmolen graag opschalen, maar stuit op weerstand bij Gedeputeerde Staten.

Minder beleid en regels
Als Statenlid pleit Hoogland voor „een uitzonderingspositie voor initiatieven met een groot lokaal draagvlak” en hij vraagt zich af waarom dit voor Reduzum niet is gebeurd. Hij roemt de wijze waarop het dorp de handen ineen heeft geslagen. Tegelijkertijd hekelt de PvdA de manier waarop de provincie het initiatief een halt toeroept. “Het is op zijn minst tegenstrijdig te noemen dat Gedeputeerde Staten de ontheffing weigert vanwege verordening regels en interpretatie van ruimtelijk beleid, terwijl ze binnenkort met een voorstel komen om minder beleid en regels toe te passen”, reageert Hoogland.

Toekomst
De PvdA wil nog voor de zomer duidelijkheid over de toekomst van de dorpsmolen in Reduzum. Zo wil PvdA Leeuwarden weten wat de gevolgen zijn van het afgeven van een gemeentelijke vergunning in het licht van het besluit van Gedeputeerde Staten. Anderzijds vraagt de PvdA Statenfractie opheldering over de vervolgprocedure vanuit de provincie Fryslân als de gemeente Leeuwarden in beroep gaat tegen de weigering.