Door Provinciale Staten op 30 juni 2016

PvdA pleit voor betere samenwerking met Friese regio’s

De regio’s vooraf beter en intensiever betrekken bij het maken van gebiedsplannen. Daar moet de provincie, volgens de PvdA, beter en meer op in zetten. De wijze waarop dit op dit moment gebeurd is volgens woordvoerder Tjerk Voigt onvoldoende en hij noemde het huidige voorstel „veel te globaal” en „accentloos”. “De aansluiting met de streekagenda’s ontbrak in het voorstel van het college volkomen. Ook was er geen sprake van maatwerk per regio. Die zorgen delen de regio’s.” Om de verbinding met de regio’s op te zoeken en te versterken deed de PvdA de oproep om gezamenlijk te komen tot maatwerk en een duidelijke aanpak, focus en begroting.

De filosofie achter de streekagenda’s is wat Voigt mist in de aanpak van het gebiedsbudget. “Toen we in 2012 starten met het opstellen en uitvoeren van de streekagenda’s, was het streven om zoveel mogelijk met de streek te bewerkstellingen en samen op te trekken. Deze filosofie en de werkwijze erachter willen we behouden.” De PvdA opperde tevens het idee om andere budgetten toe te voegen. Als voorbeelden werden de gelden voor duurzaamheid en verkeersveiligheid genoemd. “Waarom sommige budgetten wel en andere niet zijn meegenomen is onduidelijk”, zei Voigt.