Door Privé: Lutz Jacobi op 1 november 2016

Petitie basisinkomen

COLUMN — Er is al langere tijd steeds meer aandacht en sympathie voor de invoering van het basisinkomen. Ook in Fryslân is deze discussie in de gemeenteraden van onder andere Leeuwarden en Drachten. In de Tweede Kamer ben ik lid van de Commissie voor Burgerinitiatieven en Verzoekschriften. Afgelopen dinsdag ontvingen wij als leden van deze commissie de petitie ‘Basisinkomen2018.nl’. Zeer interessant dat het nu een heus burgerinitiatief is geworden!

Op het ‘Aanslagbiljet Burgerlijke Verplichtingen’ noemen de aanbieders van de petitie de verwachte voordelen van een basisinkomen. Een basisinkomen is een maandinkomen dat iedere volwassen burger krijgt zonder dat daar verplichtingen tegenover staan. Een maandelijks bedrag dat groot genoeg is om te overleven en helemaal vrij besteedbaar. Omdat er geen voorwaarden verbonden zijn aan een basisinkomen is er vrijwel geen administratie voor nodig, dus geen bureaucratie. Zo verwacht men meer ruimte voor meer betekenisvol werk, dromen, ambities. Voor innovatie, ondernemerschap, kunst, solidariteit. We praten al lang over een mogelijk basisinkomen. Best ingewikkeld om dit in te gaan voeren, maar wel de moeite waard om nu eens echt te onderzoeken, lijkt mij. In plaats van er eindeloos over te praten moeten we het misschien maar eens gaan uitproberen met een groep vrijwillige ‘proefpersonen’!

Privé: Lutz Jacobi

Privé: Lutz Jacobi

Lid van deze commissies: Binnenlandse Zaken | Buitenlandse Zaken | Contactgroep België | Defensie |
Economische Zaken | Nederlandse Groep van de Interparlementaire Unie |
 Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven | Infrastructuur en Milieu Website: www.lutzjacobi.pvda.nl Voor meer informatie en alle nieuwsitems over Lutz Jacobi gaat u hierheen.

Meer over Privé: Lutz Jacobi