Door Provinciale Staten op 23 maart 2022

‘Op het platteland staat zorg dichtbij huis steeds verder onder druk’

De apotheekhoudende huisartspraktijken dreigen te verdwijnen van het platteland. Dat schrijft een groep belangenorganisaties uit de zorg in een brief aan Provinciale Staten. Door een wirwar aan afspraken en een toename van bureaucratische rompslomp hebben huisartspraktijken met een apotheek het moeilijk. Woordvoerder Edou Hamstra vraagt vandaag tijdens Provinciale Staten aandacht voor dit probleem. Ze vraagt Gedeputeerde Staten om in gesprek gaan met de belangenorganisaties en samen met hen te kijken hoe de provincie kan bijdragen aan het behouden van zorgvoorzieningen op het platteland.   

Leefbaarheid platteland onder druk

De PvdA wil dat iedereen dichtbij huis gebruik kan maken van goede zorg. Dat staat door marktwerking en bureaucratie steeds verder onder druk. Daarmee komt de leefbaarheid op het platteland ook onder druk. Edou Hamstra: “Als de apotheek verdwijnt, dreigt de hele huisartspraktijk te verdwijnen. En daarmee bijvoorbeeld ook de fysiotherapeut in de buurt. Voordat je het weet krijg je een kettingreactie van voorzieningen in het dorp die verdwijnen.” Hamstra vindt het daarom belangrijk dat de provincie meewerkt aan het behouden van zorgvoorzieningen op het platteland.

Vragen verkoop MCL Harlingen

Vorige week werd bekend dat MCL Harlingen in de verkoop gaat omdat het ziekenhuisgebouw te duur is. Hamstra heeft hier toen samen met de fracties van PvdA Terschelling en PvdA Harlingen schriftelijke vragen over ingediend. De fracties vragen hun colleges om zich gezamenlijk in te zetten voor het behoud van poliklinische zorg in Harlingen.