Onze kandidaten voor de verkiezingen van 20 maart 2019

Door Verkiezingen 2019 op 16 december 2018

Hieronder staan de kandidatenlijsten voor de verkiezingen van Provinciale Staten en het Wetterskip op 20 maart 2019. Wil je meer weten over de kandidaten? Lees dan de uitgebreide beschrijvingen van de kandidatenlijsten voor Provinciale Staten (klik) en het Wetterskip (klik).

Provinciale Staten

 1. Marijke Roskam, Cornwerd
 2. Hetty Janssen, Leeuwarden
 3. Edou Hamstra, Leeuwarden
 4. Douwe Hoogland, Aldtsjerk
 5. Lilianne van den Broek, Hidaard
 6. Jaap Stalenburg, Heerenveen
 7. Anne Zijlstra, Leeuwarden
 8. Jan Walrecht, Oudehaske
 9. Erik de Groot, Beetsterzwaag
 10. Teun de Jong, West-Terschelling
 11. Willem de Graaf, Harlingen
 12. Laas Douma, St.- Annaparochie
 13. Jamila Ennour, Sneek
 14. Teunis van der Veen, Haskerhorne
 15. Lucas Kuipers, Leeuwarden
 16. Jan Johannes Veldkamp, Drachten
 17. Sonja Nicolai, Twijzelerheide
 18. Joke de Boer, Langedijke
 19. Annet Koldijk – Amsterdam, Joure
 20. Jan van der Zee, Beetsterzwaag
 21. Jan Jaap Uildriks, Leeuwarden
 22. Pieter Jonker, Oosterwolde
 23. Wyb Jan Groendijk, Schiermonnikoog
 24. Rolie Groninger, Wergea
 25. Hein de Haan, Leeuwarden
 26. Aafke Postma, Buitenpost
 27. Ron Schipper, Grou
 28. Hans Konst, Joure
 29. Trees Flapper, Drachten
 30. Jelle Zoetendal, Heerenveen
 31. Roel Haverkort, Drachten
 32. Paul Maasbommel, Kollum
 33. Theda Heijs, Leeuwarden
 34. Irma Marinus, Hollum
 35. Lies Melchers – Wiebenga, Winsum
 36. Ria Blaak, Gorredijk
 37. Teun Stoker, Steggerda
 38. Geert Verf, Marsum
 39. Ron Leen, Wijnaldum
 40. Stella van Gent, Sneek
 41. Coby van der Laan, Heerenveen
 42. Janny Vlietstra, Leeuwarden
 43. Roelof Veldhuis, Heerenveen
 44. Rommy Kempenaar, De Westereen
 45. Jan Kloosterman, Buitenpost
 46. Hanny Risseeuw, Franeker
 47. Remco van Maurik, Nijeholtpade

Wetterskip

 1. Henni van Asten, Dokkum
 2. Henk Mulder, Leeuwarden
 3. Annelies Stolp, Oosterwolde
 4. Remco Admiraal, Dokkum
 5. Rolf van Straten, Marsum
 6. Wietze van Deelen, Midsland
 7. Jelle de Visser, Leeuwarden
 8. Harry Balgobind, Drachten
 9. Siepie Hylkema, Broeksterwâld
 10. Chris van Beek, Easterlittens
 11. Wanda Ottens, Heerenveen
 12. Joukje van Roeden, Gorredijk
 13. Rinze Eizema, Burgum
 14. Ilja Zonneveld, Schiermonnikoog
 15. Henk Korthof, Boksum
 16. Cor Trompetter, Noordwolde
 17. Hein Kuiken, Harlingen