Door In het nieuws op 11 januari 2016

Lutz Jacobi: Geen uitbreiding kustbebouwing

De PvdA in de Tweede Kamer heeft zorgen over het besluit van het kabinet om meer bebouwing toe te staan aan de Nederlandse kust. Kamerlid Lutz Jacobi heeft de kwestie vorige week aandacht gegeven, door vragen aan de minister te stellen. Dit deed Jacobi samen met partijgenote Yasemin Cegerek. Half december heeft het kabinet besloten om de regels voor kustbebouwing aan te passen. Volgens Jacobi zijn de Nederlandse duinen een natuurlijke zeewering en waterberging waar je niet in moet bouwen. Daarnaast zou het ook geen gezicht zijn.

Omrop Fryslân, 7 januari 2016