Door Douwe Hoogland op 3 maart 2017

Installatie Arno Brok: ‘Wij zien uw komst zeker als een geschenk’

Arno Brok werd woensdag geïnstalleerd als commissaris van de Koning in Fryslân. Namens Provinciale Staten hield Douwe Hoogland als vicevoorzitter een toespraak. Hij noemde Brok een bijzonder bestuurder en betitelde hem als een geschenk. “Fryslân vroeg om een verbinder en in u hebben we er een gevonden.”

Toespraak installatie Arno Brok als commissaris van de Koning

Geachte genodigden,

Ik vind het bijzonder dat u allemaal hier vandaag bent. Als eerste wil ik van harte welkom heten de commissaris van de Koning de heer Brok. Ik hoop dat u kunt genieten van dit mooie moment, wat het begin is van een prachtige periode.

Fijn ook dat uw familie bij dit bijzondere moment aanwezig is.
Ik wil in het bijzonder de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, de heer Plasterk van harte welkom heten. De ambassadeur van Bulgarije, de heer Alexandrov, De Bisschop van het bisdom Rotterdam, de heer van den Hende, de vicaris van het bisdom Groningen-Leeuwarden, de heer Bultsma, de kamerheer van de Koning, de heer Douma, de heer Cornielje als Doyen van de commissarissen en oud commissarissen van de Koningin en Koning in Fryslân de heren Wiegel en Jorritsma.

Op 21 december 2016 stemde onze Staten in met uw voordracht als commissaris van de Koning. Het was een heuglijk moment in de Friese geschiedenis. U bent voor de Friezen geen onbekende. U kwam als student naar ons Fryslân en eigenlijk bent u nooit echt weg geweest.

Uw liefde voor Fryslân is ons allen bekend. Het tekent uw betrokkenheid. Betrokkenheid die u laat zien waar u ook bent. Als student was u al betrokken bij de volkstuinen in Leeuwarden, als bestuurder betrokken bij de steden die u heeft gediend. Waar u steeds in staat bent gebleken om te verbinden. En dat past ons in Fryslân. Een provincie die zich verbonden voelt met alle Friezen, waar ze ook wonen. Een provincie die zich verbonden voelt met andere regio’s in Europa en daarbuiten. Fryslân is ook een provincie die zich verbonden voelt met de provincies Groningen en Drenthe. Beste heer Brok, u hoort en past daarbij. Fryslân vroeg om een verbinder en in u hebben we er een gevonden.

We mogen niets vertellen over hoe de vertrouwenscommissie haar werk heeft gedaan. Maar ik heb begrepen dat een van de gesprekken op een locatie was waar een paard aanwezig was. U stapte er meteen op af en het paard reageerde positief. Men zegt dat paarden mensen kunnen lezen. Het paard zag dat uw intenties oprecht waren. Dat u oprecht bent hebben we vaak gehoord.

De Staten vroegen ook om een oprecht persoon, toen zij de profielschets in september 2016 vaststelden. Daar wordt gesproken over een innerlijk kompas. In de gesprekken die er waren en de contacten tot nu toe geeft u daar bijzondere blijk van. Ook dat past bij Fryslân en bij u.

Als Staten van Fryslân vroegen wij in de profielschets om een commissaris die trots is op Fryslân. U bent dat! Een klein voorbeeld daarvan is dat iedereen die sprak op uw afscheid sprak over “Fryslân” en als ze dat deden was dat zonder de “d” op het eind en met respect. U heeft ze goed opgevoed! Er is meerdere keren gesproken over de houding van de nieuwe commissaris richting het Fries. De nieuwe commissaris moest daar voor gaan en voor staan. Vanaf het eerste moment was dat geen issue met u in het vizier als nieuwe commissaris. Uw voorliefde voor de Friese taal en cultuur is alom bekend en tekent u.

Afgelopen woensdag kreeg u vanuit Dordrecht door de heer Sleeking, de loco-burgemeester, een mooie opdracht. U kreeg namelijk de opdracht om een van de komende jaren aan de finish van de Elfstedentocht te staan. Ik denk dat ik namens onze Staten spreek als ik mij daar helemaal achter schaar. Echter dit is zeker geen uitnodiging om een ijzige sfeer te creëren in Fryslân.

Voor Fryslân staat een bijzondere periode voor de deur. Op 15 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Onbekend is hoe een nieuw kabinet vorm wil geven aan Nederland en hoe zij kijkt naar de positie van Noord-Nederland en in het bijzonder Fryslân. Vervolgens gaat een groot deel van Fryslân in november naar de stembus vanwege de herindeling in Noordwest Fryslân. Beide zaken kunnen invloed hebben op het provinciaal bestuur. Als Staten zien we daar zeker een taak voor u weggelegd om ook daar de verbinding te leggen en contacten te versterken. Want Fryslân verdient een goede belangenbehartiger in Den Haag en Europa.

In Dordrecht heeft u laten zien dat u daar goed toe in staat bent. Wij zien daar met vertrouwen naar uit. Afgelopen vrijdag roemde de heer Tanis, plaatsvervangend voorzitter van de Drechtsteden uw waanzinnig grote netwerk. Wij vertrouwen erop dat u dit netwerk inzet voor Fryslân.

Nadat het nieuws bekend werd dat u naar Fryslân komt, kwam er veel los. Zowel vanuit Fryslân en Dordrecht maar ook vanuit alle hoeken van het land kwamen veel positieve reacties. Zo twitterde oud commissaris de heer Nijpels de volgende boodschap: “Arno, commissaris, het mooiste kerstgeschenk dat Fryslân zich kan voorstellen”. Wij zien uw komst zeker als een geschenk. Want u bent een bijzondere bestuurder.

Zoals de commissaris van de Koning in Zuid-Holland afgelopen vrijdag zei: “u bent een bestuurder met een hoog moreel besef, bereikbaar voor iedereen”. En ook dat past bij Fryslân. Waar mensen elkaar kennen en echt contact willen hebben.

Fryslân zocht een ervaren bestuurder, en dat bent u. U bent vijf jaar wethouder in Leeuwarden geweest. Vervolgens zeven jaar burgemeester van de stad Sneek. Waarbij u meewerkte aan de herindeling van vijf gemeenten in Sûdwest Fryslân. Vanaf 2010 werd u burgemeester in Dordrecht. Waar men u nu met lede ogen laat gaan. Er werd gesproken over uw terugkeer naar Fryslân. Maar de oude kaarten van Fryslân tonen een Fryslân waar Dordrecht gewoon onderdeel van was. Dus eigenlijk bent u nooit weg geweest.

Beste commissaris,

Het zijn van voorzitter van de Staten van Fryslân is een bijzonder en eervol ambt. Als Staten waarderen wij onze voorzitter altijd bijzonder en staan wij ook voor onze voorzitter. Wij zullen u de ruimte geven en hopen samen met u op te trekken om ons Heitelan, Fryslân tot een krachtiger provincie te maken. Wolkom in Fryslân!

Douwe Hoogland
Vicevoorzitter van Provinciale Staten Fryslân
Woensdag 1 maart 2017

Douwe Hoogland

Douwe Hoogland

Naam: Douwe Hoogland Geboren: 3 maart 1952, Bartlehiem (Tytsjerksteradiel) Woonplaats: Aldtsjerk Beroep: bestuurder en oud-boer Telefoon: 06 – 20 53 31 78 E-mail: d.hoogland@fryslan.frl Douwe’s favorieten PvdA’er: Anita Andriessen Hobby’s: mountainbiken, wandelen en met de camper op stap Tv-programma: Tegenlicht Boek: De Graanrepubliek van Frank Westerman Radiozender: NPO1 Krant: Trouw en Nieuwe Oogst Moment: als alle

Meer over Douwe Hoogland