Ingetogen PvdA, GrienLinks, D66 en PvdD presenteren ‘Het Groene Verschil’

Door Provinciale Staten op 19 maart 2019

In Natuurmuseum Fryslân, omringd door grutto’s, zouden PvdA, GrienLinks, D66 en Partij voor de Dieren maandag onder de naam ‘Het Groene Verschil’ een gezamenlijke verklaring afleggen voor natuurbehoud en landschapsherstel. Vanwege de gebeurtenissen in Utrecht besloten de lijsttrekkers om de presentatie niet door te laten gaan en zich vandaag te beperken tot de publicatie van een manifest. “Op dit moment vinden wij het passend om onze boodschap op ingetogen wijze te presenteren. Voor ons staat de inhoud voorop.”

Balans heeft prioriteit

De partijen verklaren dat een trendbreuk voor natuurherstel noodzakelijk is. Daarom is het in balans brengen van het Friese landschap een belangrijke prioriteit voor de komende Statenperiode. “Het draait om de toekomst van ons landschap. Dat lukt alleen met een integrale aanpak voor het behoud van de natuur, de biodiversiteit en het landschap”, aldus Marijke Roskam (PvdA), Matthijs Sikkes-Van den Berg (GrienLinks), Romke de Jong (D66) en Rinie van der Zanden (PvdD).

Samen optrekken

Na de verkiezingen beginnen de coalitiebesprekingen en willen veel partijen in Provinciale Staten een gezamenlijk Statenprogramma opstellen. “Hierin trekken wij samen op rond een zestal centrale ‘groene’ onderwerpen”, stellen de lijsttrekkers. Ze pleiten voor een toename van natuurherstel en biodiversiteit, blijvende vernatting van het veenpakket, versnelde overgang naar natuurinclusieve en grondgebonden landbouw, het uitrollen van ‘groene’ bedrijfsmodellen, robuuste gebieden voor insecten en weidevogels en minder CO2-uitstoot en bodemdaling.

Achter ambitie staan

De PvdA, GrienLinks, D66 en PvdD presenteren hun ideeën in lijn met het initiatiefvoorstel van vorig jaar, waarin het volledige Friese veenweidegebied als pilotgebied is benoemd. “Als grotendeels nieuwe lijsttrekkers vinden we het belangrijk om te laten zien dat we koersvast zijn en achter de ambitie blijven staan.”

Woordvoerder

Woordvoerder


Hetty Janssen

Fractievoorzitter
Financiën, Bestuur & Veiligheid

Telefoon: 06 – 53 74 95 15
E-mail: h.janssen@fryslan.frl

Stuur mij een bericht