Door Gewestelijk bestuur op 14 januari 2016

Gewestelijke vergadering (gewijzigde agenda)

Agenda gewestelijke vergadering van dinsdag 19 januari 2016 vanaf 20.00 uur in Zalencentrum de Buorskip, Vlaslaan 26 te Beetsterzwaag. Dit is de uitgestelde najaarsvergadering.

Gewestelijke vergadering
Datum: dinsdag 19 januari 2016
Tijdstip: vanaf 20.00 uur
Plaats: Zalencentrum de Buorskip, Vlaslaan 26 te Beetsterzwaag (0512-382341, info@buorskip.nl)

Agenda (gewijzigd)

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Bestuursaangelegenheden
  4. Werkplan 2016 van het Gewest
  5. Begroting 2016 van het Gewest
  6. Rondje langs de afdelingen: alle afdelingen zijn uitgenodigd voor gesprekken met het gewestelijk bestuur. We presenteren onze indrukken.
  7. Evaluatie Verkiezingen Provinciale Staten en Wetterskip Fryslân 2015
  8. Rondvraag
  9. Sluiting


Bijlagen