Door Provinciale Staten op 22 maart 2022

Geen beloningsdiscriminatie bij provinciale organisatie? Laat maar zien!

8 maart was het internationale vrouwendag. Een dag waarop stil wordt gestaan wat er op het gebied van emancipatie en vrouwenrechten is bereikt. Maar zeker ook een dag om nieuwe stippen aan de horizon te zetten. Dit jaar zal er extra aandacht zijn voor de gelijke beloning tussen vrouwen en mannen. Nederlandse vrouwen verdienen nog steeds bijna 15% minder dan hun mannelijke collega’s. Voor een gedeelte is dat verklaarbaar door sociaal-culturele structuren, maar ook als je die meeneemt, bedraagt het verschil in beloning tussen man en vrouw bij de overheid nog altijd 4%.

De PvdA, GrienLinks, SP en D66  vinden dit onacceptabel. Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 23 maart doen de partijen daarom samen een voorstel in om te onderzoeken of er binnen de provinciale organisatie sprake is van beloningsdiscriminatie. Als dat zo is, dan moet de provincie dit herstellen.

Onderzoek

Vaak blijft beloningsdiscriminatie verborgen, omdat werkgevers geen onderzoek willen doen naar de beloningsverschillen onder hun personeel. Wanneer er dan toch intern onderzoek wordt gedaan, komen de verschillen in beloning tussen man en vrouw echt tevoorschijn en kan er actie ondernomen worden.

Meten is dus weten. Daarom roepen de partijen het college van Gedeputeerde Staten op een onderzoek uit te voeren of er binnen de ambtelijke organisatie van de provincie Fryslân sprake is van beloningsverschillen tussen mannelijke en vrouwelijke medewerkers. Pas wanneer de precieze omvang van de loonkloof bekend is, kan er iets aan gedaan worden.“Anno 2022 mogen we niet accepteren dat vrouwen minder betaald krijgen dan mannen voor hetzelfde werk. De overheid is een grote werkgever en heeft een voorbeeldfunctie. Dus wij moeten laten zien dat wij iedereen voor hetzelfde werk gelijk belonen.” aldus Edou Hamstra namens de indieners.

Steun voor het initiatief

De actie krijgt steun van onder andere PvdA-Europarlementariërs Agnes Jongerius en Vera Tax. In 2020 startten zij met een maatschappelijk initiatief om de loonkloof onder de aandacht te brengen en om deze onrechtvaardigheid de wereld uit te helpen.

🖼 Afbeelding: Freepik.com