Door Provinciale Staten op 2 juni 2017

Garantiefonds nodig om meer ‘mienskipsenergie’ op te wekken

Vrijwel alle lokale initiatieven op het gebied van duurzame energie lopen tegen hetzelfde probleem aan: het ontbreken van meerjarige ondersteuning. Dit werd duidelijk tijdens de bijeenkomst die de PvdA, SP en GrienLinks gisteravond organiseerden in Leeuwarden. Er werd open gesproken over obstakels die duurzame gemeenschappen, zoals Wirdum, IJlst en Garyp, in de weg zitten of zaten. “We hebben geleerd dat we moeten zorgen voor continuïteit”, aldus organisatoren Remco van Maurik (PvdA) en Fenna Feenstra (SP).

Financiering
Samen met GrienLinks raadslid Petra Vlutters en andere Friese politici zagen ze dat er bij dorpen en wijken een verlangen is naar een laagdrempelig adviesloket en een garantiefonds. “Financiering van zonneweiden en andere duurzame projecten blijft een probleem.” De linkse partijen zijn zeer tevreden over de bijeenkomst. “Wat we zien is een heleboel winst. Duurzame winst, maar vooral ook sociale winst. Dorpen en wijken worden hechter en meer betrokken in hun streven naar duurzaamheid.”

Draagvlak
Van Maurik en Feenstra zijn het erover eens dat de provincie lokale initiatieven met draagvlak boven duurzaamheidsprojecten van marktpartijen moet stellen. Zij noemen het dan ook een positief resultaat dat er spontaan verbanden ontstonden tussen lokale initiatieven en de aanwezige experts van het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy, de Energiewerkplaats en het Netwerk Duurzame Dorpen.

Mienskipsenergie
“Willen we ‘mienskipsenergie’ sneller en op grotere schaal van de grond krijgen dan moeten we de voorwaarden haalbaarder maken en ondersteuning toegankelijker.” De SP verwees daarbij naar de omgevingsvisie. “Dorpsvisies moeten hierbij leidend zijn en voorrang krijgen”, aldus Feenstra. PvdA-Statenlid Tjerk Voigt sprak zich tijdens de bijeenkomst uit voor het combineren van zonnevelden met lokale windenergie. “Het is zonde dat de dorpsmolens op dit moment politiek belemmerd worden. Wij blijven er enthousiast over.”