20 april 2012

Fryslân kleurt rood, kiezers bedankt!

De uitslagen zijn ook in Fryslân geteld, met een prachtig resultaat. In het overgrote deel van de Friese gemeenten is de PvdA de grootste partij geworden. In totaal stemden 126.801 Friezen op de PvdA, dat komt neer op 33% van alle stemmers in Fryslân. Kiezers bedankt! Diederik Samsom zei het al in zijn toespraak: ‘Dit is wat saamhorigheid, vastberadenheid, optimisme en zelfvertrouwen tot stand kunnen brengen.’ 

‘Een campagne van deze omvang, met zoveel actieve vrijwilligers, daar kijken wij met trots op terug. Daarvoor past een groot woord van dank. Nu begint de echte klus: werken aan een eerlijke weg uit de crisis’, waren de woorden van Hans Spekman.