Door Van Waarde op 3 oktober 2015

Fryske PvdA moat de partij lanlik it paad wize

VIDEO/AUDIO – De Fryske PvdA moat de partij lanlik it paad wize, om’t de ‘saamhorigheid’ hjir it grutst is. Dat sei lanlik PvdA-foarsitter Hans Spekman freed yn kafee Wouters yn Ljouwert. Dêr wie de start fan it projekt ‘Van Waarde’ dêr’t de PvdA op syk sil nei de bêste wize om de kiezers werom te winnen. Mei sa’n fyftich regionaal aktive PvdA-ers waard freed bepraat hoe’t de partij de kiezer wer oansprekke kin. Dat sil neffens Spekman benammen moatte troch in appel op ‘sosjale feroaring’.

Keamerlid Lutz Jacobi oer takomst PvdA en Van Waarde projekt

Hans Spekman: “Maatschappelijke verandering is het doel”