Door Provinciale Staten op 26 januari 2017

‘Friese mobiliteitscentrale moet succes worden’

Gisteren stemde Provinciale Staten in met het oprichten van een mobiliteitscentrale in Noordoost Fryslân. De PvdA is al jarenlang voorstander van dit plan. Wanda Ottens, woordvoerder verkeer en vervoer, sprak de hoop uit dat de pilot een succes wordt zodat het over meer gebieden in de provincie uitgerold kan worden. “Op het platteland moet iedereen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer.”

De mobiliteitscentrale heeft als doel om in buitengebieden de bereikbaarheid en mobiliteit te verbeteren. Het combineert openbaar vervoer met doelgroepenvervoer. Verschillende partijen spraken bij de behandeling van het onderwerp lovende woorden over voormalig PvdA-Statenlid Jouke van der Zee. Hij heeft zich gedurende zijn tijd als Statenlid (2010-2014) voortdurend ingezet voor het oprichten van een Friese mobiliteitscentrale.

Gemeenschappelijke regeling
Ottens benadrukte dat het „belangrijk is dat de pilot van start gaat”. Het feit dat daar op dit moment een gemeenschappelijke regeling voor nodig is tussen de provincie en de gemeenten, is volgens de PvdA een noodzakelijk kwaad. “Het is op dit moment de minst slechte oplossing”, aldus Ottens. De PvdA wil wel dat de provincie open blijft staan voor toekomstige alternatieven.