Extra ledenvergadering over provinciaal bestuursakkoord

Door Gewestelijk bestuur op 14 juni 2019

Samen met CDA, VVD en FNP sloten we eind deze week een voorlopig bestuursakkoord voor de provincie. Dit akkoord wordt komende dinsdag 18 juni openbaar. Op donderdag 20 juni organiseert het gewestelijk bestuur een extra ledenvergadering, waarbij de Steatefraksje de gelegenheid krijgt om het akkoord aan de leden te presenteren. Tijdens de ledenvergadering vertellen onze onderhandelaars, Hetty Janssen en Marijke Roskam, over hun ervaringen en het resultaat. Kandidaat-gedeputeerde Douwe Hoogland zal zich voorstellen en praten over zijn ambities en plannen.

Toestemming tot toetreding

Het bestuursakkoord is het resultaat van wekenlang zorgvuldig onderhandelen en vervolgens is het door de vier fracties besproken en vastgesteld. Dit betekent dat het akkoord tijdens de ledenvergadering tekstueel niet geamendeerd kan worden. Volgens de statuten van de PvdA (artikel 6.11, lid 4) wordt de leden, aan het eind van de vergadering, wel gevraagd om in te stemmen met deelname aan het college van Gedeputeerde Staten.

Wat? Extra ledenvergadering provinciaal bestuursakkoord
Wanneer? Donderdag 20 juni 2019
Hoe laat? Aanvang 19.30 uur
Waar? De Kanselarij, Turfmarkt 11, 8911 KS Leeuwarden

Komende dinsdag ontvangen jullie per e-mail de tekst van het bestuursakkoord, zodat jullie het nog voor de ledenvergadering volledig kunnen lezen.

Hans Konst
Voorzitter gewestelijk bestuur PvdA Fryslân

Hetty Janssen
Fractievoorzitter PvdA Steatefraksje